Regels voor vuurwerk

Regels voor vuurwerk
Verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk (vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik) rond en tijdens de jaarwisseling zijn geregeld in het landelijke Vuurwerkbesluit en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gebruik van professioneel vuurwerk is ook geregeld in het Vuurwerkbesluit.

Afsteken van consumentenvuurwerk
Consumentenvuurwerk mag worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00 's avonds tot 02.00 uur in de nacht van 1 januari.

Carbidschieten
Buiten de bebouwde kom is het toegestaan op oudejaarsdag tussen 10.00 en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 00.00 en 02.00 uur carbid te schieten met een bus van niet meer dan 50 liter. Daarvoor is wel schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein vereist. Specifieke aandacht zal er dit jaar zijn voor de handhaving met betrekking tot carbidschieten. Wanneer op 31 december materiaal aangetroffen wordt om met groot carbid te schieten (>50 liter, dus groter dan een melkbus) dan wordt contact opgenomen met stadsdeelbeheer om het materiaal te verwijderen (zie ook de APV Enschede voor alle regels omtrent carbidschieten).

Overlast melden
Meldingen van vuurwerkoverlast door overtredingen, brandstichting, vernielingen etc. kunnen worden doorgegeven aan het reguliere telefoonnummer van de politie via 0900 - 8844.
Zwaardere overtredingen zoals het illegaal bezit van vuurwerk kan anoniem gemeld worden via het nummer 0800 - 7000. Serieuze meldingen die hier binnenkomen worden - zonder informatie over de herkomst van de melding - doorgespeeld naar de politie Twente.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.