Vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

Van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 moesten ondernemers, organisaties en verenigingen bezoekers vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs. Om ze tegemoet te komen, stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten van deze verplichte controle.

Wie voor een bijdrage in de kosten in aanmerking wil komen, kan tot 1 juli 2022 9.00 uur een aanvraag bij de gemeente doen.

Wat moet u weten

 • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die, op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling, verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, personen de toegang ontzegd mag worden.
 • Alleen kosten die zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • De gemeente Enschede heeft een bedrag van € 610.000 beschikbaar. Een aanvrager kan maximaal € 35.000 subsidie ontvangen. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het tijdstip van het indienen van een volledige aanvraag (dus met alle verplichte bijlagen).

Welke kosten worden vergoed

Een overzicht van kosten die wel en niet vergoed worden.

Kosten die vergoed worden

Kosten die voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. 

 1. Loonkosten van werknemers en andere arbeidskrachten
 2. Vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten bedoeld onder 1
 3. In geval van externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en andere arbeidskrachten
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument mogelijk maakten
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (zie punt 3 hieronder).

Kosten die niet vergoed worden

Kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. 

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door de Rijksoverheid is verstrekt
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Hoe vraagt u een vergoeding aan

 • Vul het aanvraagformulier in
 • Voeg uw factuur met een overzicht van gemaakte of te maken kosten toe
 • Voeg inkoopfacturen van externe kosten toe
 • Stuur het aanvraag formulier met alle bijlagen op naar postbus20@enschede.nl, doe dit vóór 1 juli 9.00 uur