Verkeersonderzoek doorstroming singels kan doorgaan

12 december 2022
Nieuwsoverzicht
Boddenkampsingel

Het verkeersonderzoek naar de doorstroming op de singels kan doorgaan. Na ontvangst van een Woo-verzoek (Wet open overheid) en een bezwaar legden wij in september het onderzoek uit voorzorg stil. Uit een verdere toetsing blijkt dat er géén sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat de analyse van de onderzoeksgegevens van start kan gaan. 

Uitvoering kentekenonderzoek op singels

In de week van 3 tot en met 9 september voerden we op en rond de singels een verkeersonderzoek uit met kentekencamera’s. Deze hingen op invalswegen en in een aantal straten binnen de singel. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen uit de gemeenteraad over doorstroming op de singel en overlast door vrachtverkeer. 

Onderzoek uit voorzorg gestopt

Naar aanleiding van het onderzoek ontvingen wij een bezwaar en een Woo-verzoek. Op basis daarvan legden we het verwerken van de onderzoeksgegevens uit voorzorg stil, en volgde verder onderzoek naar de verwerking van deze gegevens.

Wij schakelden een extern bureau in om onderzoek te doen naar de vraag of er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Uit dat onderzoek blijkt dat er géén sprake is van verwerking van persoonsgegevens. De gescande kentekens zijn niet te koppelen aan personen. De camera scant in dit geval alleen kentekens en geen omgevingsbeelden. Dit onderzoek toont aan dat we alle procedures correct hebben gevolgd.

Het vervolg

Met de onderzoeksgegevens die we tijdens het verkeersonderzoek in september verzamelden, is tot nu toe niets gebeurd. Deze liggen veilig opgeslagen bij het bedrijf dat dit onderzoek voor ons uitvoert. Dit bedrijf gaat verder met het verwerken van de onderzoeksgegevens uit het verkeersonderzoek. We verwachten dat dit begin volgend jaar plaatsvindt. 

Voor toekomstige verkeersonderzoeken starten we voortaan met een korte toets om te bepalen of we een vooronderzoek ten aanzien van de gegevensverwerking moeten uitvoeren. Op die manier waarborgen we de zorgvuldigheid en kunnen we relevant onderzoek blijven doen. 

Verder gaan we in de toekomst uitgebreider en duidelijker communiceren over de verkeersonderzoeken die we uitvoeren. Bijvoorbeeld door op de plek van het verkeersonderzoek een bordje met een URL en QR-code te plaatsen voor meer informatie. plek van het verkeersonderzoek een bordje met een URL en QR-code te plaatsen voor meer informatie. Verschillende andere gemeenten hebben hier goede ervaringen mee, zoals Rotterdam en Zwolle.