Versneld bouwen - 200 woningen binnen 2 jaar in Enschede

05 oktober 2022
Uitgelicht Nieuws
200 extra woningen in Enschede binnen 2 jaar

Gemeente Enschede, SJHT en De Woonplaats gaan binnen twee jaar in totaal ongeveer 200 extra woningen toevoegen aan het sociale en middensegment. Dit betekent dat iedereen in Enschede een gelijke kans krijgt voor passende woonruimte binnen een korte tijd. Daarom zullen de woningen op vier locaties, verspreid door de gehele stad, gerealiseerd worden. Waar het normaal gesproken gemiddeld vijf tot tien jaar duurt om nieuwe woningen te bouwen, kunnen we door het experiment ‘innovatieve duurzaamheid’ dit proces enorm versnellen. Wij zien dit als een kans voor Enschedeërs.

“Gemeente Enschede, SJHT en De Woonplaats slaan handen in één om de druk op de woningmarkt te verlichten.”

Waarom

De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning in Enschede was in 2021 negen tot twaalf maanden. De vraag naar huurwoningen in het sociaal- en middensegment blijft groot. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. In de afgelopen periode steeg de druk op de woningmarkt sterk. Met als resultaat langere wachttijden voor (sociale) huurwoningen. Ook is de markt voor bereikbare koopwoningen erg overspannen. Om deze zoektijd niet op te laten lopen is het noodzakelijk snel nieuwe woningen toe te voegen. 

Gemeente Enschede wil de komende tien jaar zo’n 9.300 woningen bouwen om te groeien naar 170.000 inwoners. Voor het aantrekken en behouden van talent is het belangrijk dat er voor iedere Enschedeër voldoende passende woningen beschikbaar zijn.

Proces

Stap 1 - 19 t/m 22 september 2022

Eerste Inloopavonden voor omwonenden

Stap 2

Diverse onderzoeken afronden

Stap 3

Ontwerpen locaties en woningen aanpassen n.a.v. inbreng bewoners + onderzoeken  

Stap 4 - 31 oktober t/m 4 november 2022

Presentatiebijeenkomsten definitieve ontwerpen voor omwonenden

Stap 5

Contracten afsluiten aannemers en uitvoerders

Stap 6

Verwerking definitieve bouwtekeningen en constructieberekeningen

Stap 7 - 14 november

Presentatie aan Stedelijke Commissie

Stap 8 - 15 december

Uiterlijke deadline indienen aanvraag omgevingsvergunning

Stap 9 - Na de zomer van 2023

Oplevering eerste woningen

Situatie op dit moment

Tijdens de eerste inloopbijeenkomsten voor omwonenden zijn de schetsen gedeeld. Daarna zijn de stedenbouwkundige plannen voor de verschillende locaties uitgewerkt. Het stedenbouwkundig plan laat zien hoeveel woningen op welke plek komen en van welk formaat de woningen zijn. De stedenbouwkundigen hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die zijn geuit tijdens de inloopavonden (waaronder het onderwerp privacy). 

Inloopavonden

Per locatie vindt een inloopavond plaats. Waar en wanneer deze plaatsvinden leest u in de tabel.

Locatie Waar de inloopavond plaatsvindt Wanneer de inloopavond plaatsvindt
Ekersdijk Avanti Wilskracht 2 november 19.30 – 21.00 uur
Fazantstraat Prismare 3 november 19.30 – 20.30 uur
Paulus Moreelstraat Wijkcentrum de Boei 31 oktober 19.30 – 21.00 uur
Het Stroink Het Stroinkshuis 1 november 19.30 – 21.00 uur

Tijdens de inloopavonden worden de plannen per locatie gepresenteerd. Hierna worden ze uitgevoerd. Er kan niet meer op gereageerd worden. 

Veelgestelde vragen

Er zijn al veel vragen over dit project gesteld en beantwoord. Misschien staat uw vraag hier ook al tussen. 

Seniorenwoningen Paulus Moreelsestraat

Op de locatie Paulus Moreelsestraat worden de komende jaren samen met Hof Enschede seniorenwoningen gebouwd. U kunt uzelf, of iemand voor wie u zorgt, inschrijven via Hof Enschede

Contact

Mocht u verder nog vragen hebben, horen we het graag. 
U kunt dan een mail sturen naar versneldbouwen@enschede.nl