Versneld bouwen in Enschede: 200 woningen binnen 2 jaar

De gemeente bouwt de komende 2 jaar ongeveer 200 sociale huurwoningen. De gemeente doet dit samen met woningcorporaties Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) en De Woonplaats. De reden is dat veel inwoners sociale huurwoningen zoeken en hier lang op moeten wachten. De woningen worden energieneutraal. Dat betekent dat ze evenveel energie verbruiken als dat ze opwekken.

Voor wie zijn de woningen bedoeld

De woningen zijn bedoeld voor inwoners met een gemiddeld of laag inkomen. Dit wordt beoordeeld met een inkomenstoets. Jongeren of statushouders krijgen geen voorrang.

Woningen voor jongeren

In de Fazantstraat bouwen we woningen die vooral voor jongeren bedoeld zijn. Ook een appartementencomplex aan de Paulus Moreelstraat is voor jongeren bedoeld.

Woningen voor ouderen

Aan de Paulus Moreelsestraat bouwen we een seniorenhof voor ouderen.

Wat is er al gebeurd

 • De gemeente heeft onderzoeken uitgevoerd om de bouw voor te bereiden
 • Onderzoeksresultaten en eerste ontwerpen zijn gedeeld met omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst
 • Ontwerpen zijn aangepast na de inbreng van omwonenden en door de uitkomst van onderzoeken 
 • Definitieve ontwerpen zijn gedeeld met omwonenden tijdens een presentatiebijeenkomst
 • Contracten zijn afgesloten met aannemers en uitvoerders
 • Definitieve bouwtekeningen en constructieberekeningen zijn uitgewerkt
 • Omgevingsvergunning is aangevraagd 

Planning en vervolg

 • Ontwerpen woningen tonen aan omwonenden. De ontwerpen worden op deze webpagina gedeeld.
 • Bijeenkomst voor omwonenden en nieuwe bewoners over voorzieningen in de buurt (bijvoorbeeld afvalbrengpunten)
 • Voorbereiding en start bouw
 • Eind 2023: oplevering woningen

Ontwerptekeningen

De ontwerptekeningen worden binnenkort gedeeld op deze pagina. 

Bezwaar maken

•    Als u last heeft van de plannen, kunt u een verzoek tot planschade indienen
•    Als u het niet eens ben met de plannen, kunt u bezwaar maken

Meer informatie

Crisis- en herstelwet

Contact

E-mail: versneldbouwen@enschede.nl