Verwerkingsregister

Binnen de gemeente Enschede voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. In het verwerkingenregister staat voor welk doel de gemeente welke gegevens gebruikt en wat daarvoor de reden is. Het register is openbaar en voor iedereen.

Procesnaam Taakveld Persoonsgegevens Betrokkenen
Uitvoeren 1e lijnszorg Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Belanghebbenden;Contactpersonen;Jeugdigen;Ouders;Overig
Leerlingenvervoer incasso WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Jeugdigen;Ouders;Clienten
Afgifte Stempas DV Basispersoonsgegevens Aanvragers
Onderzoek melding zorgaanbieders SBS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid Clienten;Jeugdigen;Contactpersonen;Belanghebbenden
Volgen kwestbare leerlingen WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Leerplichtigen
Verzuimspreekuur WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie Leerplichtigen;Jeugdigen
Actieteam overleg WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie Leerplichtigen;Jeugdigen
Absoluut verzuim WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Leerplichtigen;Ouders
Proces verbaal leerplicht WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Leerplichtigen;Ouders
Onderzoek ZIN en PGB aanbieders SBS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid Clienten;Jeugdigen;Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig
Subsidie Twents Fonds voor Vakmanschap SBS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden
Milieuvergunning / melding digitaal ODT OMR    
Voetbalvergunning OMR    
Archief conversie, migratie of vervanging Documentatie en archivering    
Overleg RMC en Inburgering leertraject inburgering WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Clienten;Contactpersonen;Belanghebbenden;Jeugdigen
Subsidie ESF Arbeidsmarktbeleid aanvragen WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Jeugdigen
Woonstap WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Jeugdigen
Urgente woonbehoefte WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Jeugdigen
Social media monitoring WI   Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Jeugdigen
Woonstap aanvraag Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
WWIK aanvragen WI    
Urgente woonbehoefte Publieke dienstverlening, WT Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Contactpersonen;Aanvragers
Subsidie ESF Arbeidsmarktbeleid aanvragen SBS    
Parkeerabonnement OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst Aanvragers
Verkiezingen Dorpsraad Boekelo DV Basispersoonsgegevens Belanghebbenden
Direct duidelijk paneel aanmelding CST Basispersoonsgegevens Belanghebbenden
Social media monitoring CST Basispersoonsgegevens Belanghebbenden
Pre-weegtafel signalen WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie Leerplichtigen;Jeugdigen
Casusoverleg Justitie WI    
Justitieel overleg Risicojongeren WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie Leerplichtigen;Jeugdigen
Energietoeslag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Clienten;Belanghebbenden
Persvragen CST Basispersoonsgegevens  
Berichten op social media plaatsen CST    
Zorgadviesteam WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie Leerplichtigen;Jeugdigen
Brief aan gemeenteraad(slid) GRF Basispersoonsgegevens Aanvragers
Burgemeestersbenoeming GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers;Personeelsleden
Burgerinitiatief Organisatiebreed Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Vraag van raadslid GRF Basispersoonsgegevens;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Vraag Reglement van Orde GRF Basispersoonsgegevens Politieke ambtsdragers
Raadslid vacature GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers;Personeelsleden
Raadslid (tijdelijke) vervanging GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Fractievertegenwoordiger benoeming GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen Belanghebbenden
Raadslid ontslag GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Politieke ambtsdragers
Verzoek ambtelijke bijstand GRF Basispersoonsgegevens Politieke ambtsdragers;Personeelsleden
Raadslid benoeming GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Adhesiebetuiging CS    
Raadscommissie instelling GRF    
Bestuurlijke verslaglegging raad GRF   Belanghebbenden
Raads- of commissielid vergoeding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Politieke ambtsdragers
Reglement van Orde GRF Basispersoonsgegevens Inwoners
Nevenfuncties raadsleden melding GRF Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Politieke ambtsdragers
Petitie GRF Basispersoonsgegevens Aanvragers
Toezegging bestuurder GRF    
Burgemeester ontslag GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Wethouder ontslag GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Wethouder benoeming GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Politieke opvattingen Politieke ambtsdragers
Gemeenschappelijke regeling beheer CS    
Samenwerkingsovereenkomst DO     
Gemeenschappelijke regeling CS    
Ondernemingsraad IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Personeelsleden
Overlegplatform DO     
Wijkraden en dorpsraden SDM    
Onafhankelijke commissie ontslag Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Adviesverzoek aan ondernemingsraad IDVL    
Overlegplatform beheer DO     
Gemeenschappelijke regeling uittreding CS    
Extern bestuurlijk overleg Algemeen Bestuur    
Samenwerkingsovereenkomst beëindiging Organisatiebreed    
Onafhankelijke commissie benoeming Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Representatie CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Koninklijke onderscheiding CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Bestuurlijke besluitvorming CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Motie GRF   Politieke ambtsdragers
Burgemeester of wethouder overleg verzoek GRF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Raads- en commissieverslagen GRF Basispersoonsgegevens Politieke ambtsdragers;Personeelsleden
Gemeentelijke onderscheiding CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Nevenfuncties en -inkomsten bestuurder melding GRF Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Politieke ambtsdragers
Applicatiebeheer IDVL    
GBA-netwerk autorisatietabel onderhoud DV    
BRP gegevensverstrekking intern Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Belanghebbenden;Ouders;Jeugdigen
BRP zelfevaluatie Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Incidentmelding informatiebeveiliging door IBD CIO    
Kwetsbaarheidsmelding informatiebeveiliging door IBD CIO    
Mutatie toegang systeem of applicatie IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Incidentmelding informatiebeveiliging IDVL    
Third Party Memorandum IDVL   Contactpersonen
Test systeem of applicatie periodiek IDVL    
BRP beveiligingsvoorziening IDVL    
GBA-berichtencontroles DV    
Algoritme opstelling Algemeen Bestuur    
Back-up servers IDVL    
BRP foutbericht Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen
BRP gegevens protocollering Publieke dienstverlening    
Uitwijkplan systeem of applicatie IDVL    
BRP systeem versiebeheer Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen
Incident systeem afhandeling IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Probleem oplossing systeem IDVL    
Wijzigingsverzoek systeem IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Transitie inrichting informatiesysteem IDVL    
Release uitlevering systeem IDVL    
Toegang systeem of applicatie aanmelding IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Toegang systeem of applicatie afmelding IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Incident applicatie afhandeling IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Calamiteit afhandeling systeem of applicatie IDVL    
Wijzigingsverzoek applicatie IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Onderhoud en vernieuwing applicatie IDVL    
Programmabeheer en distributie applicatie IDVL    
Wijzigingsverzoek informatiesysteem IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Functionaliteitenwijziging informatiesysteem IDVL    
Jaarverslag opstelling DO     
Evenement organisatie CS    
Persberichten CST    
Informatieverzoeken aan derden DO     
Statistisch zakboek DV    
Vrijwilliger van het jaar DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bekendmaking CST Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Politieke ambtsdragers
Ter inzage legging voor derde DV    
Binnengemeentelijke afnemers DV    
Informatieverstrekking op eigen initiatief ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Contentbeheer websites CST    
Communicatie uiting intern CST   Personeelsleden
Gemeentelijke publicatie CST    
Debiteurenvorderingen F&C    
Factuur van crediteur F&C   Belanghebbenden;Contactpersonen
BTW-compensatiefonds vergoeding aanvraag F&C    
Begroting opstelling F&C    
Factuur aan debiteur F&C Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden;Contactpersonen
Geldleningen FC    
Hypothecaire geldlening FC    
Jaarrekening opstelling CS    
Schenking DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Subsidieverlening door gemeente SBS    
Treasury CS    
Te verzekeren object aanmelding IDVL   Contactpersonen
Verzekeringbeheer IDVL   Contactpersonen
Voorjaars- / najaarsnota F&C    
Accountantscontrole FC    
Interne controles sociale zaken PS    
Lening aangaan FC Basispersoonsgegevens  
Invordering F&C Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Iv3 verantwoording F&C    
Belastingafdracht aan derde F&C Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden;Politieke ambtsdragers
Financiële interne controle F&C    
Automatische incasso melding F&C Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers
Uitkeringen van Rijksoverheid F&C    
Erfpachtbelastingen ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belastingplichtigen
Gemeentelijk eigendom beheer ADV    
Gemeentelijk pand beheer en onderhoud IDVL    
Gemeentelijk materiaalgebruik ITV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Gemeentelijk pand ingebruikgeving IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Verhuur grond/pand ROB Basispersoonsgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Openbaar groen gebruik/verhuur/verkoop ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Aankopen (rechtshandeling) grond/pand ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren;Contactpersonen
Grond ingebruikgeving ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Ruiling (rechthandeling) ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Eigenaren
Verkopen (rechtshandeling) grond/pand ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Huur grond/pand ITV    
Onroerende zaak beheer IDVL    
Onroerende zaak uitgifte IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden
Verjaring ROB    
Onroerende zaken: beheer en onderhoud ITV    
Rechtshandeling aankopen, verkopen, ruiling zakelijke rechten van grond/pand ROB    
Recht van opstal vestiging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Zakelijk recht vestiging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Taxaties IDVL    
Huur grond/pand ITV    
Gebruik Grond/Pand ITV    
Industrie- en bedrijfsterrein uitgifte ROB   Contactpersonen
Industrie- en bedrijfsterrein inschrijving ROB   Aanvragers;Contactpersonen
Erfpacht vestiging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren;Belanghebbenden
Speeltuin beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen
Speeltuin aanleg/reconstructie ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Grond verpachting ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Cameratoezicht gemeentelijk pand aanwijzingsbesluit CS    
Verjaring grond beoordeling ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Belanghebbenden
Toegang externe melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Aanvragers
Gemeentelijk materiaal beheer en onderhoud IDVL    
Facilitaire dienst aanvraag IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Groenstrook ingebruikgeving ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Grond huur ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Pand huur IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Pand aankoop IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Zakelijk recht opzegging Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Gemeentelijk pand verkoop IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden
Roerend goed verkoop IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Recht van overpad vestiging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren;Belanghebbenden
Grond aankoop met voorkeursrecht ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Archiefvernietiging Publieke dienstverlening   Belanghebbenden;Contactpersonen
Archiefoverdracht Publieke dienstverlening   Belanghebbenden;Contactpersonen
Archiefbeheer en informatiebeheer IDVL   Belanghebbenden
Documentair Structuur Plan IDVL    
Document inkomend IDVL Basispersoonsgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Algemeen sjabloon uitgaand IDVL Basispersoonsgegevens Belanghebbenden;Aanvragers;Contactpersonen
Interne bibliotheek beheer IDVL    
Stamboomonderzoek Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Ter kennisname CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
WKPB mutatie verwerking DV Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
BAG beheer Publieke Dienstverlening Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
BAG terugmelding Publieke Dienstverlening Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Nummeraanduiding toekenning Publieke Dienstverlening Basispersoonsgegevens Belanghebbenden
Datalek melding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Belanghebbenden;Melders;Contactpersonen
Persoonsgegevens verwerking melding DV    
Informatieverzoek door derde DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Hergebruik overheidsinformatie verzoek DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Persoonsgegevens inzageverzoek Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Persoonsgegevens verwijderingsverzoek CIO Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Persoonsgegevens verwerking toestemming betrokkene Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Inwoners
Persoonsgegevens verwerking melding wijziging DV    
Persoonsgegevens verwerking melding intrekking DV    
Hotspotmonitor IDVL    
Persoonsgegevens verwerkersovereenkomst Organisatiebreed   Contactpersonen
Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Persoonsgegevens correctieverzoek Organisatiebreed Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Controle registratie periodiek IDVL    
Business Impact Analyse (BIA) CIO/IT    
Persoonsgegevens verwerking bezwaar CIO Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
BGT terugmelding Publieke Dienstverlening Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Privacy Impact Analyse (PIA) CIO    
BRO terugmelding ROB    
ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid IDVL    
Gegevensuitwisselingsovereenkomst IDVL   Contactpersonen
WKPB informatieverzoek Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Aanvragers;Personeelsleden;Inwoners;Vergunninghouders;Contactpersonen
WOO-verzoek Algemeen Bestuur Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
AVG verwerkingsregister mutatie IDVL    
Terugmelding basisregistratie bij derde Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Belanghebbenden;Aanvragers;Inwoners;Contactpersonen;Belastingplichtigen;Eigenaren;Leerplichtigen;Jeugdigen;Ouders;Personeelsleden;Politieke ambtsdragers;Vergunninghouders;Overig
Contract mutatie verwerking SBS    
Vergunning/ontheffing aanvraag bij derde OMR    
Aansprakelijkstelling door derde IDVL Basispersoonsgegevens;Gezondheid Melders
Aansprakelijkstelling door eigen organisatie IDVL Basispersoonsgegevens;Gezondheid Melders
Administratief beroep ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Inkoop product of dienst IDVL   Contactpersonen
Kwaliteitsverbeteringsmaatregel DO     
Schadeclaim CAR-verzekering ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Schademelding eigendom IDVL   Contactpersonen;Melders;Belanghebbenden
Verkoop producten en diensten FC    
Wet dwangsom ingebrekestelling IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Contract beëindiging IDVL   Contactpersonen
Mandaatbesluit opstelling IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Politieke ambtsdragers
Interne audit DO     
Civielrechtelijke procedure als gedaagde IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Belanghebbenden
Civielrechtelijke procedure als eiser IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Machtiging/certificering aanvragen DO  Basispersoonsgegevens  
Mandaatbesluit intrekking IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Politieke ambtsdragers
Grenscorrectie opstelling SBF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Afspraak KCC behandelen Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Aanvragers
Continuïteitsplan opstelling DO  Basispersoonsgegevens  
Calamiteitenoefening periodiek IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Meldpunt overbodige regels melding DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Inkoop product of dienst enkelvoudig onderhands IDVL   Contactpersonen
Organisatiestructuurwijziging IDVL    
Nadeelcompensatie verzoek  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Klanttevredenheidsonderzoek (klant in focus) CST Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Dienstverleningsovereenkomst extern beëindiging F&C, Vakafdelingen, IDVL    
Civielrechtelijk hoger beroep als eiser IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Civielrechtelijk hoger beroep als gedaagde IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Belanghebbenden
Inkoopcontract realisatie IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Vertegenwoordiging machtiging opstelling IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Politieke ambtsdragers;Belanghebbenden
Schorsing IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Aanstellingskeuringen ADV    
Ambtsjubileumuitkering IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Bedrijfshulpverlening aanmelding IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Levensloopregelingen ADV    
Geschenk melding IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Personeelsleden
Opleidingsverzoek personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Overlijden personeelslid melding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden;Belanghebbenden
Preventief medisch onderzoek IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Personeelsleden
Knelpunten personeelslid melding IDVL Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie Personeelsleden
Spaarloonregelingen ADV    
Stageplaats IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers
Vertrouwenspersoon aanstelling IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Salaris voorschot IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Wonen buiten de gemeente ADV Basispersoonsgegevens  
Ziektemelding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Personeelsleden;Contactpersonen
Declaratie IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Inhuur van derde IDVL   Personeelsleden
Open sollicitatie IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Melding vermoeden misstand IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Loonbeslaglegging IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden;Contactpersonen
Salaristoelage IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Personeelsleden;Contactpersonen
Beroep door personeelslid ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Lidmaatschap van een vakbond  
Vaste aanstelling personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Gezondheid Personeelsleden
Detachering personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Contactpersonen
Disciplinaire maatregel IDVL Basispersoonsgegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Personeelsleden
Arbeidsplaatsvoorziening vergoeding aanvraag IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Personeelsleden
Wachtgeld politieke ambtsdrager aanvraag DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Agressie tegen personeelslid melding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Personeelsleden;Belanghebbenden
Individueel Keuze Budget aanvraag IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Lidmaatschap van een vakbond Personeelsleden
Verhaal WW uitkering beoordeling IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden;Contactpersonen
Toezichthouder aanwijzing DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Arbo-incident IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Planningsgesprek ADV Basispersoonsgegevens  
Personeelsgegeven van derde verwerking IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Personeelsleden
Mobiliteitsbonus aanvragen ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Re-integratievoorziening aanvraag bij derde IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Personeelsleden;Contactpersonen
Arbeidsplaats wijziging IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Functionaris aanwijzing IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Training personeel IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden;Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig
Vertrouwenspersoon raadplegen IDVL Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Personeelsleden
Interne opleiding verzorging IDVL    
Gebruiksovereenkomst personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Functioneringsgesprek IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Functionele schaalindeling IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Functiewijziging verzoek IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Functieprofiel opstelling IDVL    
Bezwaarschrift personeelslid ADV Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Lidmaatschap van een vakbond  
Bevordering personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) traject IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Verlofsparen keuze verwerking Personeel en organisatie Basispersoonsgegevens  
Ouderschapsverlof IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Personeelsleden
Werving en selectie IDVL Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst;Lidmaatschap van een vakbond Personeelsleden
Bijzonder verlof IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Indiensttreding personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Lidmaatschap van een vakbond;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Personeelsleden
Uitdiensttreding personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden;Belanghebbenden
Urenwijziging IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Individueel Keuze Budget mutatie verwerking IDVL    
Geschil personeelslid IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Personeelsleden
Werkgeversverklaring IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Personeelsleden
Functionaris aanwijzing intrekking IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Personeelsleden
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlenging IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Personeelsleden
Burgemeester en wethouders salarismutaties IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Politieke ambtsdragers
Functiewaardering IDVL    
Gratificatieverzoek IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Ras of etnische afkomst Personeelsleden
Verlofuren verkoop verzoek IDVL Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens Personeelsleden
Nevenfuncties personeel melding IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Persoonlijk ontwikkelingsplan IDVL Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Salarismutaties IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Personeelsleden
Risico-inventarisatie en evaluatie IDVL    
Baatbelasting afkoop DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Baatbelastingen DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Betalingsregelingverzoek F&C, Vakafdelingen, WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Leges F&C, Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Invorderingsregeling gemeentelijke belastingen F&C Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Belastingplichtigen
Adreswijziging gemeentelijke belastingen DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen F&C, Sociaal Domein Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Rioolheffingen ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belastingplichtigen
Rioolheffingen bedrijven gebruikersgedeelte F&C    
WOZ-object mutatie verwerking ROB    
WOZ-object herwaardering ROB    
Beroep WOZ ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
WOZ terugmelding F&C    
Adoptiegegevens Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Adres onbekend melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Klagers/Bezwaarmakers;Overig
BRP briefadres- of woonadresomzetting Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Klagers/Bezwaarmakers;Overig
Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Contactpersonen;Belanghebbenden
BRP inschrijving Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Seksuele identiteit en orientatie;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP terugmelding van derde Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
BRP informatieverzoek van derde Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP naamgebruikgegeven mutatie Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Geboorte aangifte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Vaderschapserkenning na geboorte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
BRP persoonsgegevens verstrekkingsbeperking Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Inwoners;Jeugdigen
Geslachtsnaamwijziging Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Geslachtswijziging aangifte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP hervestiging vanuit buitenland Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Genetische of biometrische gegevens Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Huwelijk of geregistreerd partnerschap melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Geregistreerd partnerschap in huwelijk omzetting Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Seksuele identiteit en orientatie  
BRP kennisgeving nationaliteitscode vervallen Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP vreemde nationaliteitsgegeven Publieke dienstverlening    
Nederlandse nationaliteit / bijzonder Nederlanderschap Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Overlijdensmelding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Melders;Ouders;Jeugdigen;Contactpersonen
BRP correctieverzoek Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Verhuizingen emigraties Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Seksuele identiteit en orientatie;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP adresonderzoek Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Klagers/Bezwaarmakers;Overig
Afstand van Nederlandse nationaliteit verklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst Aanvragers
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Moederschapserkenning Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Moederschapsontkenning rechterlijke uitspraak Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Ouders;Jeugdigen;Belanghebbenden
BRP beheerfunctionaris aanwijzingsbesluit Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Personeelsleden
Huwelijksbevoegdheid verklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst Aanvragers;Belanghebbenden
Dubbelen/afschriften Burgerlijke Stand doorzending Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Genetische of biometrische gegevens;Seksuele identiteit en orientatie;Gegevens m.b.t. kind(eren) Jeugdigen;Belanghebbenden;Inwoners
BRP inschrijving niet-ingezetene Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
BRP bestuurlijke boete Publieke dienstverlening, Financien Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
BRP autorisatiebesluit aanvraag bij RvIG Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Naamskeuze kind verklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
BRP mutatieverzoek DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
GBA-audit DV    
BRP infrastructurele wijziging Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Inwoners;Contactpersonen;Vergunninghouders
BRP afschrift akte burgerlijke stand Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Aanvragers;Jeugdigen
BRP levenloos geboren kind Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
BRP dubbele inschrijving persoon melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP administratienummer wijziging Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Ongeboren vrucht erkenning Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Gezag over minderjarige of curatele over meerderjarige mutatie Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP persoonslijst opschorting Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Huwelijk of geregistreerd partnerschap nietigverklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Seksuele identiteit en orientatie Aanvragers
BRP persoonslijst afvoeren Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Ouders;Jeugdigen;Belanghebbenden;Overig;Contactpersonen;Inwoners
Vaderschapsontkenning rechterlijke uitspraak Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Ouders;Jeugdigen;Overig
Vaderschapsontkenning Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP verklaring onder eed of belofte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Vaderschapserkenning vernietiging Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Voornaamswijziging Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Burgerlijke stand correctie Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Seksuele identiteit en orientatie;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Overig
Levenloos geboren kind aangifte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Ouders;Contactpersonen;Overig
BRP emigratie aangifte Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Trouwlocatie DV    
Gezag over minderjarige reconstructie Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP inzage persoonsgegevens en verstrekkingen verzoek Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Legalisatie handtekening Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Vondeling inschrijven Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Melders;Jeugdigen
Attestatie de vita Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Document Burgerlijke Stand Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
BRP uittreksel Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Paspoort kinderbijschrijvingen DV    
Reisdocument Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Reisdocument vermissing/diefstal Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Belanghebbenden;Melders
Rijbewijs Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Aanvragers
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Inwoners
Vluchtelingenpaspoort Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Vreemdelingenpaspoort Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers
Paspoort vervallenverklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Jeugdigen
Rijbewijs vermissing/diefstal Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Aanvragers
Reisdocument niet-ingezetene Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
DigiD aanvraag vanuit buitenland Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Ouders
Rijbewijs afstandsverklaring Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Aanvragers
Reisdocument of rijbewijs fraude melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Nationaliteitsverklaringen DV    
Document waarmerking Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Bewijs Nederlanderschap Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Inwoners;Jeugdigen;Ouders;Overig
Tweede paspoort Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Jeugdigen
Brondocument burgerlijke stand beoordeling Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen
Rijbewijs Gezondheidsverklaring verstrekking Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Aanvragers
Reclamesticker verstrekking Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Politieke groepering registratie DV   Contactpersonen;Belanghebbenden
Referendum CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Stembureauleden benoeming DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Verkiezing DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Inwoners;Personeelsleden
Landelijk raadgevend referendum DO  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Vervangende stempas DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Stemmen per brief DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Ondersteuningsverklaringen kandidatenlijsten DV Basispersoonsgegevens;Ras of etnische afkomst Politieke ambtsdragers;Belanghebbenden;Contactpersonen
Afgeven Schriftelijke volmacht Bedrijfsbureau Basispersoonsgegevens Aanvragers;Overig
Kiezerspas Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Aanvragers
Verkiezing kandidaatstelling Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen Contactpersonen;Belanghebbenden
EU-onderdaan registratie voor verkiezing Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Ras of etnische afkomst Aanvragers
Monumentaanwijzing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Beschermd stads- of dorpsgezicht aanpassing ROB    
Beschermd stads- of dorpsgezicht intrekking ROB    
Beschermd stads- of dorpsgezicht aanwijzing ROB    
Beschermd cultuurgoed of verzameling aanwijzingsbesluit ROB    
Cultuurgoed of verzameling vervreemding IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Monumentenvergunningen OMR    
Gemeentelijk groen beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Gemeentelijk groen aanleg/reconstructie ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Kapvergunningen OMR    
Kampeerverbod: ontheffingen OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Sportprijzen SDM    
Sportaccommodatie verhuur ingebruikgeving IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Sportaccommodatie beheer en onderhoud IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Sportaccommodatie aanleg/reconstructie IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Standplaatsvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Marktgelden OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Markten vergunningen OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Winkeltijdenwet ontheffing OMR    
Dagplaatsvergunning markt OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Civielrechtelijke procedure IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Belanghebbenden
Klacht afhandeling KC Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Klagers/Bezwaarmakers
Onderzoek uitvoering DO  Basispersoonsgegevens Belanghebbenden
Inspraakprocedures DO     
Beleidsimplementatie DO     
Beleid opstelling DO     
Plan uitvoering DO     
Projectmanagement uitvoering Organisatiebreed Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Verordening opstelling Beleid    
Informatieverzoek intern DV    
Advisering derde DO     
Interne regeling opstelling CS    
Interne regeling toezicht CS    
Interne regeling aanpassing CS    
Werkproces aanpassing IDVL    
Verordening aanpassing DO     
Beleidsregel aanpassing DO     
Beleid aanpassing DO     
Beleid toezicht DO     
Subsidieaanvraag bij derde CST   Contactpersonen
Vergunning/ontheffing intrekking OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Toezicht OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bezwaarschrift bij derde Organisatiebreed    
Vergunning/ontheffing wijziging OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Beleidsplan opstelling DO     
Bemiddelingsverzoek ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Voorlopige voorziening IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Klagers/Bezwaarmakers;Jeugdigen
Bezwaarschrift IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Klagers/Bezwaarmakers
Beroep, Hoger beroep IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Klagers/Bezwaarmakers;Jeugdigen
Voorlopige voorziening tegen derde Organisatiebreed Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Aanwijzingsbesluit opstelling CS    
Onafhankelijke commissie verslaglegging IDVL    
Rapportage periodiek extern DO     
Subsidievaststelling bij derde SBS    
Meldingen ROB, Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens Melders
Subsidie herziening SBS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Subsidie SBF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Klacht via ombudsman afhandeling KC   Klagers/Bezwaarmakers
Zelfevaluatie DO     
Handhaving door gemeente OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren (2) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Aanvraag beschikking regulier behandelen (10) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen (11) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Advies verstrekken (1) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Last onder dwangsom (8) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Vergunninghouders;Belanghebbenden
Melding activiteit behandelen (9) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Omgevingsrecht instemmingsverzoek  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Omgevingsrecht maatwerkvoorschrift  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Gedoogplichtbeschikking Omgevingswet oplegging  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Omgevingsplan instructieregel ontheffing aanvraag bij derde  [Omgevingswet] OMR    
Last onder bestuursdwang (3) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Vergunninghouders;Belanghebbenden
Handhavingsverzoek behandelen (6) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Omgevingsplan voorbereidingsbesluit opstelling  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Handhavingsbesluit nemen (5) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Vergunninghouders;Belanghebbenden
Omgevingsprogramma met programmatische aanpak opstelling  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Controle uitvoeren (4) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Vergunninghouders;Contactpersonen;Belanghebbenden
Incidentmelding behandelen (7) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Melders
Zienswijze SBF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Lening aanvraag F&C, CS Basispersoonsgegevens Aanvragers
Beroep tegen derde IDVL    
Werkproces ontwerp IDVL    
Leerlingenvervoer Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Jeugdigen;Leerplichtigen;Ouders
Leerplichtvrijstelling WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Leerplichtigen;Ouders;Aanvragers;Contactpersonen
Relatief verzuim WI Burgerservicenummer;Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Leerplichtigen;Ouders
Schoolgebouw bouwkundige aanpassing ITV    
School budgetbewaking IDVL   Contactpersonen
Scholen huisvestingsprogramma IDVL   Contactpersonen
Schoolgebouw beëindiging gebruik IDVL   Contactpersonen
Schetsplannen OMR    
Schoolgebouw medegebruik IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
School huisvestingsvoorziening realisatie IDVL   Contactpersonen
Voortijdig schoolverlater 18+ melding WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Leerplichtigen;Ouders
Leerplicht extra verlof WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Gegevens m.b.t. kind(eren) Leerplichtigen;Ouders;Aanvragers;Contactpersonen
Gymnastiekonderwijs bekostiging IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Schoolgebouw schademelding IDVL Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Brandveiligheid- en brandpreventieadvies OMR    
Rampenbestrijdingsplannen CS    
Rampenplan opstelling CS    
Rampenbestrijding CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Bluswatervoorziening aanleg/reconstructie ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Bluswatervoorziening beheer en onderhoud ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Kansspel vergunning/ melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Afgezette gebieden betreden ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Collectevergunning Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Aanvraag beschikking regulier Drank en Horeca OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Melders;Vergunninghouders;Overig;Jeugdigen
Drank- en horecawet ontheffing OMR Basispersoonsgegevens Aanvragers;Vergunninghouders;Inwoners;Contactpersonen;Belanghebbenden;Melders;Overig
Ontheffing tot voorwerpen op, aan of boven de weg Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Contactpersonen;Inwoners;Jeugdigen
Evenementenvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Inwoners;Klagers/Bezwaarmakers;Melders;Vergunninghouders;Overig
Seksinrichting exploitatievergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Vondst explosief melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Gedoogverklaring OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Ventontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Loterijvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Plangoedkeuring kabels en leidingen OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Vuurwerkopslag melding OMR    
Reclamevergunningen OMR    
Horeca sluitingsuur ontheffing OMR    
Speelautomaten aanwezigheidsvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Stookontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Straatartiest ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Horeca toezicht OMR Basispersoonsgegevens  
Uitstallingsvergunning waren OMR    
Verklaring van geen bezwaar OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Vervoer gevaarlijke stoffen afwijkende route ontheffing OMR    
Vuurwerkverkoopvergunning OMR    
Ontheffing verkeer in natuurgebieden OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Wedstrijd op weg ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Tijdelijk huisverbod oplegging CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Slijterijvergunning OMR    
Terrasvergunning OMR    
Melding evenement of demonstratie OMR, CST Basispersoonsgegevens Melders
Inzamelingsvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Overlast door persoon melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Samenscholingsverbod instelling OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Samenscholingsverbod ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Cameratoezicht aanwijzingsbesluit CS    
Contactverbod ihkv agressie IDVL Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Belanghebbenden
Opkopersregister beoordeling OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Opkoper melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Opkopersregister vrijstelling OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Gedetineerde terugkeer of verlof melding CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Snuffelmarktvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Radicalisering melding CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Kabel- en leiding start werkzaamheden melding ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Melders;Contactpersonen
Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaats melding DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Evenementenverkeersregelaar aanstelling OMR    
Speelgelegenheid exploitatievergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Horeca-inrichting exploitatievergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Evenement melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Coronamaatregel ontheffing CS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Gevonden voorwerp melding Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid Belanghebbenden;Melders
Ondergrondse leidingen gegevensverstrekking ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Bestemmingsplan toezicht OMR    
Bestemmingsplan opstelling OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Planschadevergoeding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Rood voor Rood; uitvoering SBF    
Voorkeursrecht gemeente vestiging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren;Belanghebbenden
Ontheffingen bestemmingsplannen OMR    
Projectbesluiten ROB    
Bestemmingsplan wijziging OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bestemmingswijzigingen gebouwen OMR    
Omgevingsplan wijzigen OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Belanghebbenden;Contactpersonen;Eigenaren;Inwoners;Klagers/Bezwaarmakers
Voorkeursrecht gemeente vestiging  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Onroerend goed aankoop met voorkeursrecht  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Onteigeningsprocedure  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Onteigening schadeloosstellingsprocedure  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Omgevingsvisie opstelling SBF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Aanlegvergunningen OMR    
Bouw- en grondverklaring OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bouwvergunningen OMR    
Bouw en verbouw toezicht OMR    
Bouwwerkverbetering ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Eigenaren
Energiebesparingslening OMR    
Exploitatieovereenkomst grondzaken ROB    
Gebruiksvergunningen brandveiligheid OMR    
Koopwoningen woonruimteverdelingen ROB    
Sloopvergunningen en -meldingen OMR    
Stimuleringsregelingen SVN PCF    
Openbare ruimte toekenning Publieke Dienstverlening    
Urgentieverklaring woning Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Aanvragers;Jeugdigen
Woningbouwprogrammering SBF    
Ontruimingen woningen en/of bedrijfspanden OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Woningstatistiek CBS OMR    
Voortgangsrapportage Woonvisie (en jaarlijks Woondebat) SBF    
Standplaats woonwagen toekenning ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Verklaring bestemming en gebruik OMR    
Exploitatieplan opstelling ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belanghebbenden
Gebruiksmelding brandveilig gebruik ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Woonplaatsbenoeming ROB    
Omgevingsvergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Sloop toezicht OMR    
Verhuur leegstaande woning vergunning OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Omgevingsvergunning vooroverleg OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Vooroverleg omgevingsvergunningen OMR    
Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezag OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Antispeculatiebeding ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Recreatiewoning tijdelijk bewonen gedoogbeschikking OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Anterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers
Intentieovereenkomst grondexploitatie opstelling ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Contactpersonen;Belanghebbenden;Aanvragers
Posterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Contactpersonen;Belanghebbenden
Omgevingsvergunning verklaring van geen bedenkingen OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Blijverslening ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Mantelzorgwoning melding ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Uitweg aanleggen of wijzigen melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Urgentieverklaring woning intrekking Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Jeugdigen
Gronduitgifte bouwkavels ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Bouwgrond inschrijvingen en reserveringen ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Duurzaamheidslening OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Starterslening FC Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Woonruimte opkoopbescherming verhuurvergunning Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Prestatieafspraken volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting    
Straatmeubilair aanleg GM / ROB   Contactpersonen
Straatmeubilair beheer en onderhoud GM / ROB   Contactpersonen
Weg aanleg/reconstructie ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Weg beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Gladheidbestrijdingsplan opstelling SBF    
Inrijverbodontheffingen ROB    
Inrit- en uitritvergunningen OMR    
Gehandicaptenparkeerkaart Publieke dienstverlening, Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Gehandicaptenparkeerplaats Publieke dienstverlening, Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Belanghebbenden
Parkeerbelastingen Parkeerbedrijf Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Belastingplichtigen
Ontheffingen plaatsen caravans OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Parkeerontheffing particulieren Publieke dienstverlening, OMR Basispersoonsgegevens Aanvragers;Contactpersonen
Parkeervergunning OMR, Ruimtelijke ontwikkeling en beheer Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gezondheid Aanvragers;Contactpersonen
Verkeersbesluit OMR    
Ontheffingen verkeersmaatregel OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bewegwijzering plaatsing toestemming ROB   Aanvragers;Contactpersonen
Verkeersspreekuur ROB    
Parkeerontheffing reclamevoertuig ROB    
Straatverlichting aanleg onderhoud beheer ROB    
Elektrisch oplaadpunt aanvraag ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Weg aan openbaarheid onttrekking ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden
Bezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelasting ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Verkeersregels of verkeerstekens ontheffing ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Gehandicaptenparkeerkaart verlenging Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Genetische of biometrische gegevens Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Straatverlichting aanleg/reconstructie ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Straatverlichting beheer en onderhoud ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Civieltechnische kunstwerk aanleg/reconstructie ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen;Belanghebbenden
Civieltechnisch kunstwerk beheer en onderhoud ROB Basispersoonsgegevens Contactpersonen
Afmeren vaartuig ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Haven beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen
Waterwerk aanleg/reconstructie ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Waterwerk beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Inning havengelden ROB Basispersoonsgegevens Aanvragers
Asbestverwijdering melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bouwstoffen melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Compostvatenverstrekking DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Afvalcontainer verstrekking Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Ondergrondse container afvalpas DV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Afvalstort ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Asbestemming ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Begraven cremeren verlof Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Melders;Ouders;Jeugdigen;Contactpersonen;Overig
Grafrecht verlenging aanvraag ROB    
Gedenktekens vergunningen ROB, Stadsbeheer Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Overig
Grafonderhoud aanvraag ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Opgraven, herbegraven en graf ruimen vergunning ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Grafontruiming ROB    
Grafrecht afstandsverklaring ROB    
Gemeentelijk lijkschouwer benoeming ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Graf ruiming ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Laissez-passer vervoer overledene Publieke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gegevens m.b.t. kind(eren) Ouders;Contactpersonen;Overig;Melders
Lijkbezorgingsrecht overschrijving ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Belanghebbenden
Lijkbezorgingsrecht verlenging ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Bodemonderzoeken/ bodemsaneringen OMR    
Geluidsniveau en werktijden bouw of sloop ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Geluidhinder verhoging grenswaarde OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Milieutoezicht OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Milieuklacht melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Gevelreiniging ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Bodemsanering beoordeling OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Lozing in grond ontheffingen OMR    
Lozing afvalwater buiten inrichting melding OMR    
Lozing afvalwater vanuit huishouden melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Collectieve festiviteiten aanwijzingsbesluit OMR    
Incidentele festiviteit melding OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Risico's zware ongevallen melding OMR    
Milieueffectrapport (MER) OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Geluidhinder ontheffing OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Milieueffectrapportage (MER) aanmeldingsnotitie OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Wet Milieubeheer meldingen 8.19 OMR    
Milieuvergunningen OMR    
Milieueffectrapport (MER) plan opstelling   [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig
Milieueffectrapport (MER) project beoordeling  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Milieueffectrapport (MER) project-plicht beoordeling  [Omgevingswet] OMR Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden
Rioolstelsel beheer en onderhoud ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Rioolstelsel aanleg/reconstructie ROB   Contactpersonen;Belanghebbenden
Rioolaansluitingsverzoek ROB Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Contactpersonen
Rioleringsplan opstelling ROB    
BBZ aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Minimaregeling aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten;Aanvragers;Jeugdigen
Pandrecht vestiging ADV Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer  
Schuldhulpverlening WSNP-verklaring SBF Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Maatschappelijke participatie subsidie Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Aanvragers
Leefgeld ontheemde Oekraïne wijziging Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Schuldenbeschermingsbewind beoordeling Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid  
Leefgeld ontheemden Oekraïne verstrekking Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Schuldhulpverlening aanvraag WT Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)  
Schuldhulpverlening vroegsignalering Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid  
Minimaregeling betaling WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten
IOAW aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Clienten;Aanvragers;Belanghebbenden
IOAZ aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
WWB aanvragen WI    
WWB langdurigheidstoeslag WI    
WWB reïntegratietraject inkoop WI    
Vakantietoestemming W&I Basispersoonsgegevens Aanvragers;Clienten
Individuele studietoeslag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten;Aanvragers
Individuele inkomenstoeslag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten;Aanvragers
Bijstand taalbeheersing onderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten
Vangnetuitkering aanvraag WI    
Bijstand aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten;Aanvragers;Belanghebbenden
Collectieve aanvullende zorgverzekering wijziging Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  
Bijzondere bijstand terugvorderingsonderzoek Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Incasso bijstand WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Clienten;Belanghebbenden;Overig
Maatregel WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Clienten;Belanghebbenden;Overig
Bijstand verhaal debiteurenonderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Bijstand rechtmatigheid heronderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Belanghebbenden
Bijstand beëindigingsonderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Belanghebbenden
Bijstand terugvorderingsonderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Belanghebbenden
Bijstand samenloopsignaal WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Clienten;Belanghebbenden
Bijstand rechtmatigheidsformulier WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten
Bijstand mutatieonderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Clienten;Belanghebbenden
Bijstand betaling WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten
Bijstand derdenbeslag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Belanghebbenden
Bijzondere bijstand aanvraag WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Seksuele identiteit en orientatie;Gezondheid Clienten;Aanvragers;Belanghebbenden
Bijzondere bijstand rechtmatigheid heronderzoek WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten
Arbeidsreintegratie WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Clienten
Debiteurenonderzoeken WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Clienten;Belanghebbenden;Overig
Fraudeonderzoeken WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie Clienten;Belanghebbenden;Ouders;Jeugdigen;Overig
Loonkostensubsidies WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Belanghebbenden;Clienten;Overig;Jeugdigen
Uitkeringsgerechtigde doelgroepverklaring Publieke dienstverlening, W&I Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Clienten
Re-integratievoorziening scholing WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Inkomensgegevens Clienten
Re-integratievoorziening jobcoach WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Belanghebbenden;Jeugdigen
Re-integratievoorziening detacheringsbaan WI, DCW Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten;Ouders;Jeugdigen
Re-integratie plan van aanpak WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening beschut werken WI, DCW Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten
Re-integratie controle rechtmatigheid WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening werkstage WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten
Re-integratie declaratie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens  
Re-integratievoorziening beëindiging  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid  
Re-integratievoorziening participatieplaats WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening ondersteuning leer-werktraject WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening uitstroompremie WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening no-risk polis WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten
Re-integratievoorziening sociale activering WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren) Jeugdigen;Clienten;Ouders
Crisisnoodopvang vluchtelingen inrichting SBS    
Crisisnoodopvang vluchtelingen coördinatie WI   Contactpersonen;Belanghebbenden;Ouders;Jeugdigen
Opvanglocatie asielzoekers aanwijzingsbesluit SBS    
Wijkbudget WT Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers
Registratie kinderopvang WI    
Toezicht kwaliteit kinderopvang OMR    
Kinderopvang kosten tegemoetkoming Wijkteams (WT) & W&I  Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Jeugdigen;Ouders
Jeugdhulp terugvorderingsonderzoek WT & SBS Handhaving en Toezicht Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Jeugdigen;Contactpersonen;Belanghebbenden
Kinderdagverblijf/ BSO inschrijving WKO    
Jeugdhulpvraag melding Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Jeugdigen;Ouders
Voorziening wet maatschappelijke ondersteuning Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Ras of etnische afkomst Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Jeugdigen;Ouders
Mantelzorgwaardering WT Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Aanvragers;Belanghebbenden
Wmo voorziening terugvorderingsonderzoek WT & SBS Handhaving en Toezicht Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten;Jeugdigen;Contactpersonen;Belanghebbenden
PGB eindafrekening PS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid Clienten;Contactpersonen
Inburgeringstraject bestuurlijke boete oplegging WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Clienten
Inburgeringstraject brede intake WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig;Jeugdigen
Inburgeringstraject mutatie verwerking WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid Clienten;Overig
Financieel ontzorgen inburgering WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens Clienten;Belanghebbenden;Contactpersonen
Inburgeringstraject uitvoering WI Basispersoonsgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Inkomensgegevens Clienten;Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig;Jeugdigen
Voortgangsgesprek Inburgering WI Basispersoonsgegevens;Inkomensgegevens;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Contactpersonen;Belanghebbenden;Overig;Jeugdigen
Wmo voorziening beschermd wonen WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Ras of etnische afkomst;Politieke opvattingen;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;Genetische of biometrische gegevens;Gezondheid;Seksuele identiteit en orientatie;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Betrokkenen;Clienten;Ouders;Jeugdigen;Overig
Wmo voorziening opvang WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gezondheid;Ras of etnische afkomst;Gegevens m.b.t. kind(eren) Clienten;Aanvragers;Ouders;Jeugdigen;Contactpersonen
Meldingen & signalen WT & SBS Handhaving en Toezicht Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Contactpersonen;Belanghebbenden;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders
Ondersteuningsvraag melding Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Gegevens m.b.t. kind(eren);Gezondheid;Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging Aanvragers;Belanghebbenden;Contactpersonen;Jeugdigen;Ouders
Wmo algemene voorziening Wijkteams (WT) Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren) Aanvragers;Contactpersonen;Belanghebbenden;Clienten;Inwoners;Jeugdigen;Ouders
Inburgeringstraject WI Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer Clienten
Woontussenvoorziening SBS Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid