Kennispark

Werk maken van kennis

KantorenlocatieBij Kennispark Twente draait alles om werk maken van kennis. Met Kennispark willen Universiteit Twente, provincie Overijssel en de gemeente Enschede (namens de netwerksteden) samen met ondernemers Twente verder ontwikkelen tot een kennisintensief knooppunt van internationale allure, door vanuit kennis(overdracht) bedrijvigheid te generen. Hierbij gaat het om initiatieven die werk maken van kennis en waarbij de verbinding tussen wetenschap en bedrijvigheid centraal staat. Denk aan de opstart en groei van (nieuwe) kennisintensieve bedrijven, aan samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, maar ook door het ontwikkelen van een inspirerend vestigingsklimaat. Booking.com Thuisbezorgd.nl en Demcon zijn hier aansprekende voorbeelden van.

  • De campus van de Universiteit Twente en het Business & Sciencepark vormen samen de 180 ha grote innovatiecampus, ook wel sciencepark genoemd.
  • Inmiddels hebben er zich bijna 400 bedrijven gevestigd en komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij.
  • Bij deze bedrijven werken zo’n 5500 mensen, en bij de Universiteit Twente nog eens 2800 extra.
  • Het aantal studenten dat naast student ook ondernemer is, wordt geschat op 150.

Als innovatiecampus is Kennispark een fysieke omgeving met hoogwaardig onroerend goed en gedeelde faciliteiten, met als doel het bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve bedrijven, organisaties en hun onderlinge samenwerking. Een innovatiecampus heeft daarnaast een actief beleid gericht op het faciliteren van R&D, innovatie, kennistransfer, mensen en kapitaal naar en tussen de organisaties op de campus.

Ligging

Kennispark Twente is uniek gelegen met in de voortuin de ondernemende Universiteit Twente (UT) en in de achtertuin het voetbalstadion van FC-Twente en de leisure boulevard Go-Planet-Parc. Uitstekende infrastructuur met prima bus- en treinverbindingen maken ondernemen mogelijk in een parkachtige omgeving met groen, waterpartijen en kunstobjecten.

Bekijk op de kaart.

Uitgiftemogelijkheden

Kavels op maat. Prijzen 2016: varierend € 163,- per m² tot  € 200,- per m² bvo (excl. BTW).

Accountmanager

Uw accountmanager bij het Ondernemerloket is Marjolein van Loon

Voor meer informatie kijk ook op www.kennispark.nl

Informatie beschikbare kantoor- of bedrijfsruimtes

BTC-Twente
tel. 053-483 63 55
info@btc-twente.nl

DTZ-Zadelhoff
tel. 053-430 09 00
enschede@dtz-zadelhoff.nl

Snelder Zijlstra de Groot,
tel. 053-485 22 44
info@snelderzijlstradegroot.nl

Ten Hag
tel. 053-432 03 42
enschede@tenhag.nl

Boers & Lem
tel. 053-433 55 77
info@boersenlem.nl