Vier initiatieven krijgen geld uit laatste ronde Fonds Wederopbloei

11 oktober 2022
Uitgelicht Nieuws
Fleurige binnenstad met vlaggetjes

Nog eens vier initiatieven ontvangen een bijdrage uit het Fonds Wederopbloei. In totaal zijn nu 21 initiatieven ondersteund met een bijdrage. Deze initiatieven helpen de inwoners veerkrachtig uit de coronacrisis te komen.

Het Fonds Wederopbloei is in 2020 door de gemeente in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die inwoners veerkrachtig uit de coronacrisis helpen. In totaal is er €600.000 euro beschikbaar gesteld.

Voor de vierde ronde deden 21 initiatiefnemers een aanvraag. Om de initiatieven van en door de stad te laten zijn, beoordeelde een stadsjury de aanvragen. Deze stadsjury selecteerde de 5 beste ideeën en nodigde de initiatiefnemers uit om in een pitch nadere toelichting te geven op de plannen. De stadsjury heeft deze ideeën beoordeeld en uiteindelijk 4 aanvragen gehonoreerd. Rode draad in de gehonoreerde initiatieven is het verbinden van mensen.

4 verbindende initiatieven goed voor € 112.275, -

Stichting FAOS heeft een bijdrage van €40.000,- ontvangen om de komende tijd een breed scala aan evenementen en bijeenkomsten voor jongeren te organiseren. Deze activiteiten zijn bedoeld om sociale interactie onder jongeren te vergroten en jongeren aan Enschede te binden. 

IJsclub Lonneker bestaat 19 oktober precies 50 jaar. Om dit jubileumjaar groots uit te pakken heeft de IJsclub diverse activiteiten bedacht voor iedere Enschedeër. Deze initiatieven zijn erop gericht om mensen met elkaar te verbinden en worden ondersteund met een bijdrage van ruim €8.000,-. 

Stichting Over-Lap richt zich op duurzaam en circulair hergebruiken van kleding en textiel. Over-Lap versterkt sociale cohesie door te delen, maken en werken aan bewustwording voor een betere toekomst en een gezondere leefomgeving. Via Overlap kunnen mensen uit alle lagen van de bevolking op een laagdrempelige manier in aanraking komen met duurzame en innovatieve textielontwikkeling. Het initiatief wordt ondersteund met een bijdrage van ruim €34.000,-.

De Magneet is een prachtige centrale plek in stadsdeel Zuid, waar volop ruimte is voor ontmoeting en interactie. Uitgangspunten bij deze ontmoetingsplek zijn: verbinden, talenten ontwikkelen, participeren, bieden van leerwerkplekken en educatieve trajecten, zorg en welzijn laagdrempeliger maken, ruimte bieden aan cultuurbeleving en diverse activiteiten. De Magneet krijgt een bijdrage van €30.000,-.

Laatste ronde van succesvol fonds

Wethouder Jeroen Diepemaat kijkt terug op een geslaagd Fonds Wederopbloei: “Maar liefst 106 initiatiefnemers hebben de afgelopen periode een aanvraag ingediend voor het Fonds Wederopbloei. Het is prachtig om te zien dat zoveel Enschedeërs een bijdrage willen leveren aan onze stad. Samen maken we Enschede tot een fijne plek om in te wonen, leven en werken. De 21 initiatieven die een bijdrage hebben ontvangen laten stuk voor stuk zien mensen te verbinden en een bijdrage leveren aan de stad.”

Met deze 4e ronde komt er een einde aan het Fonds Wederopbloei. De komende periode wordt het traject geëvalueerd. Bij de afronding van deze ronde is ook duidelijk dat er nog een restant bedrag van het fonds overblijft. Bij de evaluatie wordt een voorstel gedaan wat met dit bedrag te doen.