Meer informatie

Infopunt

Tijdens kantooruren kunt u bellen met het Infopunt dat speciaal voor vragen over opvang van vluchtelingen is ingericht. Het telefoonnummer is 053 - 481 72 00. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Facebookpagina Stadsdeel Oost

Enschede Stadsdeel Oost heeft een eigen Facebookpagina. Deze pagina is bedoeld om inwoners binnen het stadsdeel Oost op een snelle manier te informeren en nieuws uit te wisselen. Deze Facebookpagina wordt ook gebruikt om nieuws over het AZC Esmarkerveld te delen.

Nieuwsbrief AZC

Om u zo goed mogelijk te informeren over de komst van het AZC op het Esmarkerveld komt er regelmatig een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Glanerbrug, Euregio Bedrijventerrein, Dolphia en Eschmarke. Ook is de nieuwsbrief te verkrijgen bij de receptie van het Servicecentrum Enschede-Oost.

Archief Nieuwsbrieven
 

Digitale nieuwsbrief gemeente Enschede

Wilt u nieuws over het AZC digitaal ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Enschede. Deze verschijnt elke donderdag. U kunt kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen. Voor de Nieuwsbrief AZC kiest u het onderwerp 'Vluchtelingenopvang".

Omwonendencommissie

Nu het definitieve besluit rond de vestiging van het AZC op het Esmarkerveld is genomen door de gemeenteraad, hebben dorps- en wijkraden rond het AZC zich beraden op de vraag hoe de belangen van de omwonenden zo goed mogelijk behartigd kunnen worden. Onder leiding van Dick Buursink die als onafhankelijke voorzitter vrijwillig deze rol invult, maken vertegenwoordigers van de Wijkraad Eschmarke-Zuid, de bewonerscommissie Dolphia en de Dorpsraad Glanerbrug, aangevuld met een vertegenwoordiger van de direct omwonenden en AZC Alarm Enschede, zich verantwoordelijk voor deze taak.

Contactpersonen Omwonenden Commissie

  • Dick Buursink, voorzitter
  • Fons Withag, namens direct omwonenden
  • Jan Scheffer, namens bewoners Dolphia
  • Peter Oomen, namens bewoners Eschmarke-Zuid
  • Roy Bruinsma, namens AZC Alarm Enschede
  • Theo de Boer, namens bewoners Glanerbrug