COA schrapt reservecapaciteit Wegenerpand

31 maart 2017

Het COA heeft definitief besloten om geen gebruik te maken van het Wegenerpand als reservecapaciteit voor de opvang van vluchtelingen na 1 juli 2017. Het COA is begonnen met het leeghalen van het pand.

Dit betekent dat nu nog circa 10 uitgeprocedeerde asielzoekers in het pand verblijven die worden begeleid door het Leger des Heils. Deze groep is in het kader van de bed, bad en broodregeling sinds augustus vorig jaar in het pand ondergebracht. Op dit moment wordt gezocht naar een vervangende locatie voor deze groep. De verwachting is dat dit nog enige tijd in beslag zal nemen en dat mogelijk ook na 1 juli 2017 deze groep nog in het Wegenerpand zal zijn ondergebracht. Vanwege praktische redenen worden de wooneenheden van de groep verplaatst naar de achterzijde van het pand. Dit betekent dat de ingang aan de Getfertsingel wordt afgesloten en dat men gebruik zal maken van de ingang aan de Industriestraat.

Met het vertrek van het COA wordt het Leger des Heils ook contactpersoon voor omwonenden. Daarnaast kan natuurlijk bij (spoed) incidenten altijd contact worden gelegd met de politie via de reguliere kanalen.