COA trekt verzoek in tot bouw van azc Esmarkerveld

03 oktober 2016

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft na gesprekken de gemeente Enschede vrijdagmiddag in een brief bevestigd dat een azc in Enschede niet langer nodig is

Er komen minder asielzoekers naar Nederland dan eerder werd verwacht en veel opvanglocaties staan (gedeeltelijk) leeg. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op basis daarvan geconcludeerd dat er voor de rest van 2016 en 2017 voldoende opvangplaatsen zijn. Het college biedt de brief van het COA aan de raad aan.

PDFbrief-aan-de-raad.pdf

PDFbrief-coa-intrekking-azc-eschmarkerveld-.pdf