Demonstratie AZC Alert Enschede Esmarkerveld

29 oktober 2015

Maatregelen voor rustig verloop

AZC Alert Enschede demonstreert op 31 oktober 2015 in Enschede tussen 11.00 – 14.00 uur tegen het geplande AZC op het Esmarkerveld. Burgemeester Van Veldhuizen heeft maatregelen getroffen om de demonstratie rustig en vreedzaam te laten verlopen.

Het gaat hierbij om het vaststellen van een noodverordening en de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied waar preventief gefouilleerd kan worden. Door de signalen van de afgelopen week over de mogelijke komst van verschillende niet Enschedese groepen naar de demonstratie, heeft de gemeente meerdere keren contact gehad met de organisatie. Ook is er intensief overleg geweest tussen de politie en het Openbaar Ministerie over voorzorgsmaatregelen om de demonstratie rustig te laten verlopen. Op www.enschede.nl/vluchtelingenopvang staan de besluiten en een kaart van het gebied waarin de noodverordening geldt en preventief fouilleren mogelijk is.PDFnoodverordening-31-oktober-2015-betoging-azc-nl.pdfPDFaanwijzing-veiligheidsrisicogebied.pdfPDFkaart-gebied-noodverordening-veiligheidsrisicogebied.pdf

Officiële melding demonstratie

Stichting AZC Alert Enschede heeft in een officiële melding de demonstratie aangekondigd, met informatie over tijd, tijdsduur, locatie, aard en invulling van de demonstratie. De demonstratie vindt plaats tussen 11.00 – 14.00 uur, op de locatie vóór het Esmarkerveld. Zie hier de locatie demonstratie AZC Alert op kaart (pdf). De melding is door de burgemeester getoetst aan de handhaving van openbare orde en veiligheid. Indien de openbare orde en veiligheid in het geding is, zal de burgemeester aanvullende voorwaarden opleggen over bijv. de gekozen tijd of de locatie.

PDFlocatie-demonstratie-stichting-azc-alert-esmarkerveld.pdf

Maatregelen

Er zijn geen andere formele meldingen van betogingen of tegendemonstraties gedaan. De politie zal optreden tegen niet-toegestane demonstraties. Dit om mogelijke confrontaties tussen partijen te voorkomen en de openbare orde te handhaven. Als gevolg van de demonstratie en mogelijke tegenacties, kan het verkeer op de Gronausestraat en omgeving de nodige hinder ondervinden. Tussen vrijdag 30 oktober 18.00 uur en zaterdag 31 oktober 23.00 uur is een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied van kracht in de omgeving van de demonstratie. De meest actuele informatie staat op www.enschede.nl/vluchtelingenopvang.