Enschede blijft bed bad brood en begeleiding bieden

23 december 2016

Om te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat moeten slapen, is de gemeente Enschede bereid om de bed, bad, brood en begeleiding regeling voort te zetten.

In januari 2017 wil staatssecretaris Dijkhoff weer opnieuw met de gemeenten om tafel om een landelijk akkoord te bereiken. “Wij springen noodgedwongen in het gat dat hij heeft gecreëerd. Wij willen niet dat deze mensen dag en nacht op straat moeten zwerven”, aldus wethouder Jurgen van Houdt. 
 
Enschede biedt uitgeprocedeerde vluchtelingen bed, bad, brood en begeleiding aan. Deze mensen hebben geen middelen van bestaan en zijn zonder deze opvang aangewezen op een leven op straat. 

Onderhandelingen rijk - gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft sinds voorjaar 2015 samen met negen gemeenten, waaronder Enschede, met de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie Dijkhoff onderhandeld over een regeling voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Toen is een tijdelijke afspraak gemaakt tussen het rijk en gemeenten dat gemeenten een dergelijke opvang konden inrichten. Het rijk heeft daarbij een vergoedingsregeling ingesteld om gemeenten tegemoet te komen in de te maken kosten. 
 
In Enschede is voor deze groep uitgeprocedeerde vluchtelingen een tijdelijke opvang gerealiseerd. Op dit moment is er een opvang in het voormalige Wegenerpand.
 
De staatssecretaris heeft de onderhandelingen afgebroken en daarnaast heeft hij de financiële compensatieregeling met ingang van 1 december 2016 stopgezet. Hij heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn om in januari 2017 weer verder te praten. Een akkoord wordt echter niet op afzienbare termijn verwacht. 

“Verantwoordelijkheid nemen”

“Omdat  in onze stad niemand gedwongen op straat zou moeten slapen of honger lijdt, hebben wij het principebesluit genomen om de opvang voort te zetten”, verklaart wethouder Van Houdt. “Deze mensen zijn kwetsbaar voor uitbuiting, mensenhandel of criminaliteit. Deze mensen zijn vaak al vele jaren in Nederland. Vertrek uit Nederland lijkt in veel gevallen niet reëel maar een verblijfstatus is er ook niet. Dan moet je als gemeente je verantwoordelijkheid nemen.”
 
Voor het voorzetten van de opvang en begeleiding denkt het college een eenmalig bedrag van € 300.000 nodig te hebben. Met dit bedrag kan maatschappelijke partners zoals het Leger des Heils gevraagd worden een bed, bad, brood & begeleiding opvang in te richten voor Enschedese uitgeprocedeerden.