Enschede doet aanbod voor noodopvang

23 november 2015

Oud Wegener pand beschikbaar voor maximaal 500 opvangplaatsen

De gemeente Enschede wil haar verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan een oplossing voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. In dat kader biedt het college van B&W nu in regionaal verband een noodopvanglocatie aan voor de periode van 6 maanden tot een jaar met maximaal 500 opvangplekken. Het gaat om het pand dat voorheen in gebruik was door Wegener op de hoek van de Getfertsingel en de Zuiderval.

Op maandag 21 september heeft de gemeenteraad van Enschede een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om binnen regionaal verband, ook in Enschede, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor noodopvang van vluchtelingen. Door meerdere instanties is op verschillende momenten de laatste weken aandacht gevraagd voor de grote behoefte aan noodopvang van vluchtelingen. De laatste cijfers laten zien dat er op dit moment wekelijks zo’n 1.700 nieuwe vluchtelingen aankomen in Nederland.

Noodopvang

Naast de behoefte aan asielzoekerscentra is er juist op dit moment dringend behoefte aan noodopvang. Noodopvang is opvang op locaties voor 6 tot 12 maanden met een capaciteit van 300 tot 600 personen. “De stroom vluchtelingen is veel hoger dan de asielzoekerscentra in Nederland op dit moment aankunnen. We vinden crisisnoodopvang (opvang voor steeds 72 uur) geen humane vorm van vluchtelingenopvang en kiezen daarom voor deze vorm van noodopvang”, aldus verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt.

Aanbod in regionaal verband

De locatie wordt voorgedragen voor noodopvang in regionaal verband. Dat betekent dat het nog niet zeker is of de locatie ook daadwerkelijk geaccepteerd en ingezet wordt voor noodopvang. Van Houdt: “We vinden het belangrijk om betrokkenen in dit proces vanaf het begin te informeren en met ze in gesprek te gaan over de keuzes die de gemeente maakt over de mogelijke komst van noodopvang in hun buurt.”