Geluidsproeven moskee

13 februari 2016

Ook onderzoek naar alternatieve technische mogelijkheden

Op verzoek van buurbewoners heeft de werkgroep Kuipersdijk vrijdag 12 februari om 16.30 uur een derde geluidstest gehouden.  Het uitgangspunt was dat de gebedsoproepen maximaal een geluidsbelasting van 70 decibel mogen geven.  

De werkgroep Kuipersdijk, de bouwcommissie van de moskee en de gemeente (als faciliterende partij) hebben besloten om naast de geluidsproef een onderzoek te laten doen naar alternatieve technische mogelijkheden om het geluid buiten het terrein van de moskee zoveel mogelijk te beperken.

Volgende week is er verder overleg over de uitkomsten en de vervolg mogelijkheden.