Gemeente neemt maatregelen voor rustig verloop demonstratie

29 oktober 2015

AZC Alert demonstreert op 31 oktober 2015 in Enschede tussen 11.00 – 14.00 uur tegen het geplande AZC op Esmarkerveld.

Burgemeester Van Veldhuizen heeft maatregelen getroffen om de demonstratie rustig en vreedzaam te laten verlopen. Het gaat om het vaststellen van een noodverordening en de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied waar preventief fouilleren mogelijk is. Kijk voor de meest actuele informatie op enschede.nl/vluchtelingenopvang.

Door de signalen van de afgelopen week over de komst van niet Enschedese groepen naar de demonstratie, heeft de gemeente intensief contact gehad met de organisatie. Ook is overleg geweest tussen politie en Openbaar Ministerie over voorzorgsmaatregelen om de demonstratie rustig te laten verlopen. Deze maatregelen zijn afgestemd met de organisatie.

Officiële melding demonstratie

Stichting AZC Alert heeft in een officiële melding de demonstratie aangekondigd, met informatie over tijd, tijdsduur, locatie en aard en invulling van de demonstratie. De demonstratie vindt plaats tussen 11.00 – 14.00 uur, op de locatie voor het Esmarkerveld. De melding is door de burgemeester getoetst aan handhaving van openbare orde en veiligheid. Alleen als de openbare orde en veiligheid in het geding is, mag een burgemeester voorwaarden opleggen over bijvoorbeeld de gekozen tijd of locatie. De organisatie heeft aangegeven dat de demonstatie op de aangegeven locatie blijft en zich niet verplaatst.

Politie, noodverordening en veiligheidsrisicogebied

Er zijn geen andere meldingen van betogingen of tegendemonstraties gedaan.De politie zal optreden tegen niet-toegestane demonstraties. Dit om mogelijke confrontaties tussen verschillende partijen te voorkomen en de openbare orde te handhaven. Tussen vrijdag 30 oktober 18.00 uur en zaterdag 31 oktober 23.00 uur is een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied van kracht in de omgeving van de demonstratie. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de maatregelen tijdens de demonstratie.PDFnoodverordening-31-oktober-2015-betoging-azc-nl.pdfPDFaanwijzing-veiligheidsrisicogebied.pdfPDFkaart-gebied-noodverordening-veiligheidsrisicogebied.pdf