Gemeenteraad stemt in met komst vluchtelingenopvang Esmarkerveld Enschede

22 september 2015

De gemeenteraad van Enschede heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op maandag 21 september met een ruime meerderheid ingestemd met de opvang van 600 vluchtelingen op locatie Esmarkerveld in Enschede.

Met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen gaf de gemeenteraad aan haar verantwoordelijkheid te nemen in het wereldwijde vluchtelingenprobleem. Esmarkerveld is de enige locatie die voldoet aan de voorwaarden van de gemeenteraad en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, uitstel levert geen andere locatie op. Gemeenteraadsvergadering maandag 21 september.

Hoe nu verder?

De zoektocht naar een locatie is hiermee afgerond. Maar voordat het opvangcentrum op het Esmarkerveld staat, moet nog veel gebeuren. Zoals het bouwrijp maken van de grond, het ontwerp van het centrum, en de bouw zelf. De gemeente en het COA willen zo snel mogelijk de omwonendencommissie samenstellen uit omwonenden en andere betrokkenen. Deze commissie wordt betrokken bij de plannen en de totstandkoming van het centrum. Ook is afgesproken dat de gemeente samen met de betrokken partijen werkt aan een veiligheidsplan voor het azc en de omgeving. In dit plan is nadrukkelijk aandacht voor de gevoelens van onveiligheid en de zorgen van omwonenden hierover.

Informatievoorziening gemeente Enschede

De gemeente Enschede wil over alle stappen in het proces actief informatie geven. Zowel voor direct betrokkenen als voor andere inwoners van Enschede. Alle actuele informatie vindt u op www.enschede.nl/vluchtelingenopvang. Daarnaast informeren we via Huis-aan-Huis Enschede, lokale en sociale media. Het Infopunt Vluchtelingenopvang blijft bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur via 053 - 481 7200 of vluchtelingenopvang@enschede.nl. En wie graag langs wil komen, kan een afspraak maken