Genoeg aanmeldingen voor Klankbordgroep noodopvang vluchtelingen

16 januari 2016

Klankbordgroep vertegenwoordigt de direct omwonenden van locatie voormalig Wegenerpand

Deze week heeft de gemeente de oproep gedaan aan omwonenden van het voormalig Wegenerpand  aan de Getfertsingel/Zuiderval, om zich aan te melden voor de klankbordgroep. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen. In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld. De gemeente schat in dat de klankbordgroep de directe omgeving goed kan vertegenwoordigen. Onder de aanmeldingen zijn ook de betrokken wijkraden.

De personen die zich hebben aangemeld ontvangen op zeer korte termijn een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

Het COA heeft begin januari serieuze belangstelling getoond voor de locatie aan de Getfertsingel/Zuiderval waar Wegener tot voor kort gevestigd was.  Zij willen in principe gebruik maken van het aanbod van de gemeente Enschede voor noodopvang van vluchtelingen en de mogelijkheden verkennen die de locatie biedt.