Informatie over noodopvang vluchtelingen op Wegenerlocatie

11 maart 2016

De gemeente Enschede heeft een doorstroomafspraak met het COA. Tevens is er overeenstemming bereikt over de huurovereenkomst.

Binnenkort start de procedure voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt door het COA aangevraagd om het gebouw gereed te kunnen maken voor de opvang van asielzoekers.

Doorstroomafspraak

Afgelopen dinsdagavond sprak wethouder Asiel en Integratie Jurgen van Houdt in de stadsdeelcommissie Oost over de doorstroomafspraak die de gemeente heeft gemaakt met het COA. Die afspraak houdt in dat de asielzoekers die naar de noodopvang in Enschede komen, kunnen doorstromen naar het AZC op Esmarkerveld. Dit is voor de gemeente een belangrijk punt in de opvang van asielzoekers. Op deze wijze kunnen de ontstane contacten tussen asielzoekers en alle partijen uit de gemeente ook een vervolg krijgen. Enschede is de eerste gemeente die deze afspraak met het COA heeft gemaakt.

Gefaseerde instroom

De verwachting is dat in juni 2016 de eerste asielzoekers opgevangen kunnen worden in het Wegenerpand. Dit verloopt gefaseerd. In vier weken tijd komen de asielzoekers binnen, in het begin gaat het om 300 asielzoekers. De locatie biedt plek voor 500 asielzoekers.

Klankbordgroep

Volgende week komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Na de eerste vergadering zijn zij de afgelopen maand op bezoek geweest bij het AZC in Azelo. Daar hebben zij gesproken met omwonenden van het AZC daar, evenals met begeleiders en bewoners. Voor het overleg volgende week staan onder meer de vergunningaanvragen, het inrichtingsplan en het beheer en de veiligheid rondom de opvanglocatie op de agenda. Ook de communicatie met de omgeving komt aan bod.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Infopunt Vluchtelingenopvang via 053 – 481 7200 of vluchtelingenopvang@enschede.nl.