Spandoeken Enschede-Oost

23 oktober 2015

Een korte toelichting over wat wel en niet mag als het gaat om spandoeken.

De gemeente Enschede krijgt vragen binnen over het beleid van de gemeente als het gaat om de spandoeken over het AZC die op dit moment zijn opgehangen in het stadsdeel Enschede-Oost. Hieronder een korte toelichting over wat wel en niet mag als het gaat om spandoeken.

Ruimte voor spandoeken over AZC in Enschede-Oost

Normaal gesproken is het niet toegestaan om spandoeken op te hangen in de openbare ruimte. Voor de situatie in Enschede-Oost is een uitzondering gemaakt. Direct na het besluit om een vluchtelingenopvang te realiseren aan het Esmarkerveld zijn door verschillende wijkbewoners her en der in de wijk spandoeken opgehangen. Omdat het besluit rondom het AZC een flink aantal inwoners van de wijken in Enschede Oost heeft geraakt, heeft de gemeente het uiten van meningen via de spandoeken tijdelijk meer ruimte gegeven door niet handhavend op te treden.

Hoe nu verder?

Bij het stadsdeel komen de laatste tijd klachten binnen van wijkbewoners die aangeven zich te storen aan de spandoeken die op verschillende plaatsen langs de Gronausestraat zijn opgehangen. De gemeente moet ook met deze klachten rekening houden. Vanaf 1 november gaat de gemeente over op de regels die gelden voor de hele stad. Dat betekent dat tegen spandoeken in Enschede-Oost handhavend zal worden opgetreden. Dat houdt in dat de spandoeken die dan nog in de wijk hangen, door de gemeente worden weggehaald.

Wat mag wel?

Wijkbewoners mogen spandoeken gebruiken op eigen terrein (tuin, huis etc.). Ook mag je uitingen aanbrengen op de gemeentelijke plakborden die daarvoor bestemd zijn. In Enschede Oost staat er een plakbord bij het Servicecentrum. Als het gaat om de inhoud van teksten zijn er een paar regels waar je rekening mee moet houden. Het is niet toegestaan om teksten te gebruiken met daarin strafbare uitingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld opruiende, discriminerende, of haatzaaiende  teksten. De inhoudelijke beoordeling van teksten en handhavend optreden wordt in dit geval gedaan door het Openbaar Ministerie en de politie.