Update noodopvang Getfertsingel

22 maart 2016

Hierbij een update van informatie over de noodopvang van asielzoekers in het voormalig Wegenerpand aan de Getfertsingel in Enschede.

Afgelopen week is de klankbordgroep voor de derde keer bij elkaar geweest. De klankbordgroep komt vanaf nu eens per maand bij elkaar, half april is de volgende vergadering. De verwachting is dat begin juni 2016 de eerste asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Inrichtingsplan

In de klankbordgroep is het inrichtingsplan voor de noodopvanglocatie besproken. De toekomstige bewoners worden gehuisvest in het voormalige kantoordeel en het achterliggende bedrijfsdeel van het pand. Het pand waar de grote drukpers stond (aan de rechterkant) blijft erbuiten. Aan de achterzijde wordt een speelplek gecreëerd. Aan de kant van de Industriestraat/Zuiderval komt de ingang voor de bewoners van de noodopvang. De voormalige hoofdingang aan de Getfertsingel is bestemd voor het personeel.

Beheer en veiligheid

Voor de veiligheid op en rondom het terrein van de noodopvanglocatie wordt een beheer-/veiligheidsplan opgesteld. De klankbordgroep heeft tijdens het laatste overleg input geleverd op dit plan. Mede op basis hiervan worden gezamenlijke afspraken gemaakt tussen COA – gemeente – politie en de klankbordgroep.  Ideeën die zijn gedeeld gaan onder meer over duidelijke communicatielijnen en afspraken voor als er iets aan de hand is. Zoals een centraal telefoonnummer en een vast inloopmoment voor omwonenden op de noodopvanglocatie waar zij terecht kunnen met vragen.  Ook is gesproken over het beter verlichten van bepaalde plekken in de omgeving en het veiliger regelen van de voetgangersoversteek van de Singel.

Aanvraag omgevingsvergunningen

Het COA heeft op maandag 21 maart de benodigde omgevingsvergunningen ingediend. Deze vergunningen zijn nodig om het gebouw gereed te kunnen maken voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om twee aanvragen:

Omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” en de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (op basis van het geldende bestemmingsplan).
Omgevingsvergunning voor activiteit “brandveilig gebruik”. 

Deze aanvragen worden gepubliceerd in de Huis-aan-Huis van 30 maart. In de komende periode vinden al verschillende activiteiten plaats als voorbereiding op de verbouw.  We informeren u weer als de verbouwing start.

Tot slot

Heeft u nog vragen? U kunt daarvoor contact opnemen met het Infopunt Vluchtelingenopvang via 053 – 481 7200 of vluchtelingenopvang@enschede.nl.