Vertraging bouwproces AZC Esmarkerveld

26 mei 2016

De gemeente Enschede is door het COA geïnformeerd dat er wijzigingen zijn rondom het bouwproces van het AZC op het Esmarkerveld.

Deze wijzigingen leiden tot vertraging van de bouw en veranderingen in het ontwerp.

Toelichting COA

Het COA heeft in een gesprek met Wethouder Van Houdt en in een toelichtende brief aan het college van Burgemeester en Wethouders laten weten wat er speelt. De oorzaak van de vertraging ligt in de keuze die het COA noodgedwongen moet maken voor een ander bouwsysteem. Dit geldt voor de ontwikkeling van AZC’s op meerdere locaties in Nederland. Deze keuze betekent dat een Europese aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen en dat er sprake is van een langere bouwtijd. Dit levert voor het AZC Esmarkerveld waarschijnlijk een vertraging in het bouwproces op van ruim een half jaar. Daarnaast heeft het COA aangegeven dat ze een fout heeft gemaakt bij het ontwerpen van de schetsplannen. Er is een verkeerde maatvoering gebruikt, waardoor er te weinig bouwvolume is berekend. Dit betekent dat er bouwvolume toegevoegd moet worden aan het huidige schetsontwerp.

Onwenselijk

Het college betreurt de gang van zaken zeer. Vertraging in het bouwproces is zeer onwenselijk, maar het college begrijpt dat de omstandigheden hiertoe leiden. Wel heeft het college aangegeven het van groot belang te vinden dat de afspraak rondom de doorstroom van asielzoekers van de noodopvang naar het AZC uitvoering kan krijgen. Het AZC moet dus voor de sluiting van de noodopvang gereed zijn. De fout rondom het bouwvolume vindt het college kwalijk. Het college heeft het COA meegegeven dat de afspraken die gemaakt zijn met de direct omwonenden nagekomen moeten worden.

Vervolgstappen COA

Het COA biedt excuses aan voor de gang van zaken. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing van het plan binnen het afgesproken aantal bouwblokken. In de stadsdeelcommissie Oost van dinsdag 31 mei zal het COA de stand van zaken toelichten. Op 6 juni is er een bijeenkomst voor de directe buren en de Omwonendencommissie waarin ze door het COA worden bijgepraat over de gevolgen van de vertraging en de aanpassingen in het schetsplan.