Noodopvang

Het voormalige pand van Wegener op de hoek van de Getfertsingel en de Zuiderval is eind juni 2016 in gebruik genomen als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen. Voor de periode van maximaal een jaar kunnen hier tot 500 mensen worden opgevangen. Gemeente Enschede vindt het belangrijk om deze mensen een thuis te bieden zolang er geen plaats is in een regulier AZC. Zo draagt de gemeente actief bij aan een oplossing voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Op dit moment zijn er geen vluchtelingen in de noodopvang in Enschede. 

Enschede wil uitgeprocedeerde asielzoekers niet in de kou laten staan, als ze zelf nog niet in staat zijn terug te keren naar hun land van herkomst. Het Leger des Heils voert deze regeling ‘Bed, bad, bad, brood en begeleiding’ uit. De ongeveer 10 uitgeprocedeerden krijgen dagbesteding en eventuele behandeling en dagactiviteiten bij Mediant.

Tot september 2016 waren de uitgeprocedeerden gehuisvest aan de Molenstraat. Dit gebouw wordt echter gesloopt in verband met de herontwikkeling van de Spoorzone. De uitgeprocedeerden zijn tijdelijk ondergebracht in de noodopvanglocatie voor asielzoekers aan de Getfertsingel.

Hier vindt u meer informatie over noodopvang in Enschede. Lees het nieuws en de veelgestelde vragen en antwoorden voor meer informatie over noodopvang in Enschede. 

Hieronder vindt u gegevens van belangrijke contactpersonen.

COA  
Locatiemanager:  Remko Kootstra
Bereikbaarheidsdienst: 088-7152800
Klachten en overlast: 088-7152800
Beveiliging: 088-7152800
Receptie:  088-7152800
E-mailadres: enschede@coa.nl
   
Politie  
Wijkagent: Michel Peterinck
Taakaccenthouder: Murat Aylin en/of Monique van der Woning
Spoed:  112
Geen spoed, wel politie:  0900-8844
E-mailadres voor omwonenden: noodopvang.wegener@politie.nl
   
Gemeente Enschede  
Stadsdeelmanagement west:  Kiona Grotenhuis
E-mailadres: k.grotenhuis@enschede.nl