Ontwikkelingen AZC Esmarkerveld

De gemeenteraad van Enschede heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op maandag 21 september 2015 ingestemd met de opvang van 600 vluchtelingen op locatie Esmarkerveld in Enschede.

Bestuursovereenkomst

In de bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente worden afspraken vastgelegd over zaken als omvang, communicatie, scholing en veiligheid. Hieronder vindt u de bestuursovereenkomst die op 12 april is getekend. 

Omwonendencommissie

In december is gestart met een omwonendencommissie. De omwonendencommissie bestaat uit 35 inwoners uit het stadsdeel Enschede-Oost. De commissie is drie keer bij elkaar geweest. Omdat de overleggen niet naar wens verliepen, wordt nu gekeken naar een nieuwe overlegvorm. Bedoeling is dat er in maart een nieuwe commissie komt die de huidige omwonendencommissie vervangt.

Nieuwsbrief: op de hoogte blijven

Om alle direct betrokkenen en andere inwoners van Enschede zo goed mogelijk te informeren over de komst van het AZC op het Esmarkerveld komt er regelmatig een nieuwsbrief uit. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind april. Het gaat om een gedrukte nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid in het gebied rond Esmarkerveld.

Digitale nieuwsbrief gemeente Enschede

Wilt u wekelijks per mail op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Enschede. Deze verschijnt elke donderdag. U kunt kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen: bijvoorbeeld de nieuwsrubriek 'Vluchtelingenopvang".