Openbare documenten

Op deze pagina vindt u alle openbare documenten over de vluchtelingenopvang en de keuze voor de locatie Esmarkerveld in Enschede. De documenten staan op volgorde van de stappen in het besluitvormingsproces. Vragen over het proces en het opvangcentrum kunt u stellen aan het Informatiepunt Vluchtelingenopvang: 053 – 481 7200 of via het contactformulier

Getekende bestuursovereenkomst COA en gemeente

Documenten over besluit om vluchtelingen op te vangen in Enschede

Besluitenlijst Gemeenteraad - 15 december 2014

Documenten over zoekproces locatie

Voorwaarden voor de locatie: 

Documenten over besluitvorming en keuze voor locatie Esmarkerveld

Vergadering Stedelijke Commissie terugkijken

Gemeenteraadsvergadering terugkijken - 21 september 2015 (stemming en besluit locatiekeuze)

Informatie over noodopvang vluchtelingen in Enschede

Verzoeken wet openbaarheid bestuur

Wob-verzoek Volkskrant en beantwoording van het verzoek door de gemeente Enschede:

Wob-verzoek Platform De Onderste Steen en beantwoording van het verzoek door de gemeente Enschede.