Reilen en zeilen in een Asielzoekerscentrum

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor de huisvesting vanaf het moment dat de vluchteling asiel aanvraagt in Nederland tot het moment dat een verblijfsvergunning is verleend of het land verlaten moet worden. Meer informatie vindt u op de website van het COA (coa.nl).

Cijfers

* Aantal personen in de opvang vanaf 1995 (coa.nl).
* Overzicht bezettingsgraad (coa.nl).

U kunt ook virtueel een asielzoekerscentrum bezoeken (coa.nl).

Voor wie graag de belangrijkste feiten op een rijtje heeft: dertig vragen en antwoorden over asielzoekers, asielcentra en asielbeleid in Nederland op de website van het NRC (nrc.nl).

Voor algemene informatie over asielbeleid is de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl) een informatiebron. Hier is ook een uitgebreide ‘vragen en antwoorden’ over asielbeleid te vinden.

Het COA (coa.nl) heeft een overzichtelijk factsheet “De opvang: stap voor stap” [PDF]. Hierin is schematisch de asielprocedure weergegeven.