Veiligheidsplannen

COA

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Meer informatie over veiligheid vindt u op de website van het COA (coa.nl).

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft samen met politie en het COA een Veiligheidsplan opgesteld voor het AZC Esmarkerveld. Begin 2016 zijn zorgen over de veiligheid opgehaald die leven in de buurt. Deze input is meegenomen in het veiligheidsplan. In het plan staan gezamenlijke afspraken en werkwijzen beschreven over veiligheid op de locatie en veiligheid in de omgeving van het AZC.