Vluchtelingenopvang

De meest actuele informatie over de voortgang van de opvang van vluchtelingen in Enschede vindt u op deze pagina. Lees ook de veel gestelde vragen en antwoorden.

Enschede voelt zich betrokken

In Europa worden veel landen met een toenemende stroom vluchtelingen geconfronteerd, ook Nederland. Enschede wil als gastvrije gemeente graag een bijdrage leveren aan het oplossen van dit maatschappelijke vraagstuk en vluchtelingen en statushouders een goede en veilige plek bieden in onze samenleving.

De gemeenteraad van Enschede heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op maandag 21 september 2015 ingestemd met een AZC voor de opvang van 600 vluchtelingen op locatie Esmarkerveld in Enschede.Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op 3 oktober 2016 laten weten dat het COA het verzoek intrekt. 

Jeugdzorgorganisatie Jarabee zorgt voor de opvang en begeleiding van minderjarige vluchtelingen aan de Mallumbrink 17.

In het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel verblijven momenteel een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers die worden begeleid door het Leger des Heils.

Noodopvang voormalig Wegenerpand

Opvang minderjarige vluchtelingen

Vluchtelingenopvang

Nieuws