Vluchtelingenopvang formulier

Uw vragen, informatie, suggesties of ideeën over de opvang van vluchtelingen in Enschede zijn welkom! 

Reactie (zo ja, per email of per telefoon?)
Wilt u aangeven of u een reactie wilt van de gemeente? En zo ja, per email of per telefoon?