Voor politieke partijen

Informatie voor politieke partijen over de verkiezingen.

Verkiezingsposters

Verkiezingsposters mogen worden geplaatst:

 • Op de verkiezingsborden. Hierop plaatst het bedrijf Imagebuilding in opdracht van de gemeente verkiezingsposters. Wilt u een poster op deze borden hebben, stuur dan een e-mail naar verkiezingen@imagebuilding.com.
 • Op de vaste plakzuilen in de stad. Bekijk de kaart voor een overzicht van de plakzuilen.
 • Op reclameplekken, zoals abri’s en billboards. Reclame-exploitanten kunnen u informeren over de voorwaarden en tarieven.

We werken niet mee aan het plaatsen van verkiezingsposters in de openbare ruimte. Want we willen geen:

 • Onveilige verkeerssituaties
 • Rommel in de openbare ruimte
 • Schade aan de openbare ruimte
 • Extra kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte

Wij vragen u daarom vriendelijk om geen posters, stickers en meer in de openbare ruimte te plaatsen.

Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij die mee wil doen aan verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. In een ondersteuningsverklaring schrijven kiezers dat ze het belangrijk vinden dat de partij meedoet. Het formulier voor de ondersteuningsverklaring krijgen zij van de politieke partij die ze ondersteunen.

Wat moet u weten

 • Ondersteuningsverklaringen tekenen kan van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober 2023
 • Dit kan in het Stadskantoor tijdens openingstijden 
 • Afspraak maken is niet nodig
 • Neem uw identiteitsbewijs mee

Politieke partijen moeten zich aan de regels van de Kieswet houden. Verder geldt:

 • U mag geen ondersteuningsverklaringen werven in onze gebouwen en bij de in- en uitgangen.
 • Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inhoud van de ondersteuningsverklaringen. De gemeente controleert alleen de persoon die de verklaring tekent. De gemeente controleert of diegene inwoner van onze gemeente is en mag stemmen bij de verkiezingen.
 • Mensen mogen niet in grote groepen tegelijk komen om ondersteuningsverklaringen te tekenen. Dit om lange rijen bij de balie tegen te gaan.