Vraag en antwoord naar aanleiding van klankbordgroep

21 juni 2016

We delen de meest gestelde vragen en antwoorden.

In 2015 hebben we een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit een aantal medewerkers van gecontracteerde aanbieders en medewerkers van de gemeente Enschede. Er hebben al een aantal klankbordsessies plaatsgevonden. De laatste sessie vond plaats op 12 april 2016. Dit was voorlopig de laatste bijeenkomst in verband met de lopende aanbesteding. Tijdens de sessies hebben aanbieders een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord. We delen de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wat doet de gemeente Enschede om de cliënt beter voor te bereiden op het eerste gesprek met een medewerker van het wijkteam?

Om de cliënt goed voor te bereiden op het eerste gesprek heeft Wijkteams Enschede een informatieset ontwikkeld. Deze set wordt verstuurd bij de afspraakbevestiging en bestaat uit een folder met alle informatie, die een cliënt voorbereidt op het gesprek. Ook is informatie bijgevoegd over de eigen bijdrage, uitleg over onder andere de systematiek en een tabel waar aan de hand van inkomen, vermogen een betere inschatting gemaakt kan worden van de eigen bijdrage die cliënt moet betalen. De informatie is ook te vinden op www.wijkteamsenschede.nl.

Wat als een cliënt een lopende maatwerkvoorziening heeft en verhuist naar een gemeente binnen Twente (Samen14)?

De 14 gemeenten hebben verschillende beleidskaders en in veel gevallen ook andere ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld beschikbaarheid van algemene voorzieningen). Het is daarom in het belang van de cliënt om voor de verhuizing contact te leggen met de nieuwe gemeente. Tijdens dit contact kan tijdig met elkaar verkend worden wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. In die gevallen dat tijdig contact niet mogelijk is, vragen wij cliënten en/of aanbieders om dit bespreekbaar te maken bij de gemeente om de situatie individueel te bekijken.

Welke kwaliteitsinstrumenten hanteert de gemeente Enschede? Is er al meer duidelijkheid over het hanteren van dezelfde kwaliteitsinstrumenten binnen de regio?

In week 21 is in regioverband over dit onderwerp gesproken. Informatie over kwaliteitsinstrumenten wordt in eerstvolgende nieuwsbrief van Samen14 gedeeld.

Op welk moment moet cliënt de eigen bijdrage gaan betalen en hoe worden cliënten hierover geïnformeerd?

De ingangsdatum van de eigen bijdrage is gekoppeld aan de datum van de beschikking. Dit is de datum vanaf wanneer de cliënt recht heeft op een maatwerkvoorziening. De eigen bijdrage wordt opgevoerd in het systeem, tegelijkertijd met het versturen van het bericht aan de aanbieder. De eigen bijdrage gaat lopen in de eerstvolgende periode van het CAK (deze periode kan ingaan na 3,5 weken tot enkele dagen, afhankelijk van wanneer de indicatie is afgegeven). Er komt een mogelijkheid om hierop een aanpassing te doen via het start- en stopbericht van Vecozo. Dit werkt nog niet naar behoren. Bovendien moeten aanbieders deze module ook hebben.

Om de cliënt hierover te informeren is een zin opgenomen in de beschikking. Bij de informatieset die voorafgaand aan het eerste gesprek aan de cliënt wordt toegestuurd is tevens de benodigde informatie over de eigen bijdrage toegevoegd.

Wat doet de gemeente Enschede eraan om de doorlooptijden te verkorten?

We herkennen dat in sommige gevallen de wachttijden langer zijn dan we zouden willen. We hebben het proces onder de loep genomen en hebben bekeken of hierin een aantal aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. We doen er alles aan om de doorlooptijden te verkorten. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Waar kunnen cliënten en aanbieders terecht voor informatie?

Cliënten kunnen allerlei praktische informatie over de wijkteams, bijvoorbeeld over de werkwijze en de locaties, vinden op www.wijkteamsenschede.nl. Daar zijn ook informatiekaarten te vinden over verschillende onderwerpen.
Aanbieders kunnen andere, meer beleidsmatige informatie vinden op www.enschede.nl/sociaaldomein053. Ook is op deze site informatie te vinden voor verwijzers, zoals huisartsen.