De laag van Usselo

Beleef Enschede 13.000 jaar geleden

Op het terrein van Het Rutbeek ligt een aardkundig en archeologisch rijksmonument. In de grond bevindt zich de Laag van Usselo en resten van jagers en verzamelaars uit de oude steentijd (Paleolithicum en Mesolithicum). 

Deze laag is ruim 13.000 jaar geleden gevormd en werd in 1946 bij toeval ontdekt bij een zandafgraving in het Usselerveen, het huidige Rutbeek. De aanwezigheid van houtskool in de laag maakte de Laag van Usselo zeer bekend. Pas later is in Europa dezelfde laag teruggevonden. De vondst van bewerkt vuursteen uit de Federmesser-cultuur in de Laag van Usselo was voor Twente heel bijzonder. Voor de eerste keer kon een verband gelegd worden tussen de aanwezigheid van de jagersgroep en de tijd waarin zich dat heeft afgespeeld.

Het monument is beleefbaar gemaakt met het object op het monument de Laag van Usselo en lesmateriaal 'Beleef de Steentijd'.

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de officiële presentatie op 13 mei 2013.