De opdracht

Beleefbaar en zichtbaar maken van het rijksmonument Laag van Usselo.

3 jonge dames van de basisscholen Het Lang en Het Bijvank

Het object op het monument Laag van Usselo en het educatief materiaal Beleef de Steentijd is gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Enschede, Gerrie Boers.

Woorden van dank gaan naar:

 • De Regio Twente, eigenaar/beheerder van Het Rutbeek: Ad van de Kerkhof en Guus Wijlens voor de wens om het monument leefbaar te maken en de samenwerking.
 • De Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseleres, Hyls Heeringa: voor het eerste ontwerp voor het beleefbaar maken van jagers en verzamelaars aan de Helweg en de samenwerking. Het eerste ontwerp was een speelplek voor kinderen.
 • Project.DWG, Michiel de Wit en Hein Jan Geerdink voor het ontwerp van het object.
 • Project.DWG, Michiel de Wit en kunstenaar Filip Jonker voor de artistieke input en de begeleiding van de bouw.
 • Gemeente Enschede, Luuk Nijenhuis voor de digitale vormgeving van de teksten in de cirkels van het object.
 • Het Oversticht, Hans Oude Rengerink voor de bijdrage aan de teksten in de cirkels.
 • Gemeente Enschede, Sander Baan voor de bouwbegeleiding.
 • Bouwbedrijf Hulshof voor de bouw van het object op de belevingsplek en de betrokkenheid en creativiteit voor en tijdens de bouw.
 • Saxion, Rob Nijland voor de filmopnames van de bouw van het object en de flexibiliteit om altijd maar weer het archeologische en cultuurhistorische gebeuren in Enschede op film vast te leggen.
 • RCE, verantwoordelijk voor het aardkundig en archeologisch rijksmonument, voor de medewerking. 
 • De provincie Overijssel en Stadsdeelmanagement Zuid en West  voor de subsidie om het object op de  belevingsplek te realiseren.

Bijzondere dank ook aan Buro de L’Esprit Brigit Reith, gemeente Enschede Thea Otten, Het Oversticht Suzanne Wentink voor het testen met kinderen van de basisscholen Het Lang en Het Bijvank van het educatief materiaal ‘Beleef de Steentijd’. Stad en land zijn afgereisd om het passende educatieve materiaal bijeen te brengen. 

Tenslotte gaan nog woorden van dank uit naar al die mensen achter de schermen bij de gemeente Enschede en Twentse Welle die hun steentje hebben bijgedragen aan het realiseren van de twee projecten die de oorsprong vinden in de Laag van Usselo.  Met name dank aan de educatieve afdeling ONS van de gemeente. Met liefde en zorg en de bijdrage van vrijwilligers faciliteren en ondersteunen zij de activiteiten op scholen en de buitenschoolse opvang.