Object op het monument

Object op het monument Laag van Usselo in Het Rutbeek

Aanleiding voor de gemeente om de Laag van Usselo bovengronds beleefbaar te maken is het Verdrag van Malta en de Wet op de Archeologische Monumenten Zorg. In 2007 kreeg de gemeente de zorgplicht voor de archeologie. Een jaar later is het archeologiebeleid vastgesteld.

Het object op het monument de Laag va n Usselo is een ontwerp van Project.DWG-architectuur, Michiel de Wit en Hein Jan Geerdink. Michiel de Wit en kunstenaar Filip Jonker begeleidden de bouw en hebben gezorgd voor de artistieke input.

Educatie is een belangrijke reden om archeologische vondsten zichtbaar en beleefbaar te maken. Ook is geschiedenis belangrijk voor het aantrekkelijkheid van de stad en het buitengebied voor inwoners en toeristen.

Naast Beleef de Laag van Usselo realiseert Enschede in 2013 nog twee belevingsplekken. In de wijk Cascade ligt een vindplaats uit het Mesolithicum. Deze wordt behouden en beschermd in de grond. Opgraven is te duur. Paul de Kort heeft hiervoor het ontwerp ‘VUUR-STEEN’ gemaakt.

Een derde belevingsplek komt in Enschede Noord. Het ontwerp ‘Nabuurschap” van Jeroen van Westen is het derde ontwerp in 2013. Nabuurschap (noaberschap in het twents) is een cultuurhistorisch ontwerp met de resten van de archeologische opgraving van erve Sprakel in het Vaneker. Jeroen van Westen heeft zich laten inspireren door het zeer waardevolle immateriële erfgoed noaberschap en het gegeven dat erven in het verleden steeds werden verplaatst. 

Object op het monument Laag van Usselo in Het Rutbeek

Het ontwerp

Op Het Rutbeek te Enschede is een aardlaag ontdekt met daarin vuurstenen werktuigen als speerpunten en krabbers. Wij hebben voor de gemeente Enschede drie schetsontwerpen gemaakt om de laag met de vondsten beleefbaar te maken boven de grond. De gemeente heeft gekozen voor het gerealiseerde ontwerp.

Een 'kei' van beton

Het ontwerp is een ‘kei’ van beton die op een natuurlijke glooiing in het landschap is geplaatst. De ‘kei’ bevat twee open cilinders die informatie verschaffen over de plek. 
De meeste discussie met de opdrachtgever hebben wij gehad over de symbolen in het beton. Geven wij de laag symbolen mee van 13.000 jaar geleden of een icoon uit de huidige tijd?

Filip Jonker (kunstenaar) heeft het verleden en heden samengebracht. Filip heeft zich laten inspireren door patronen op textiel van icoon van de huidige tijd, Louis Vuitton. Enschede, tot voor kort een textielstad, gaat opnieuw de textiel in met een eigen patroon: het patroon de Laag van Usselo. In de betonnen 'kei” is het patroon met  de gereproduceerde pijlpunten, krabbers en dergelijke mee gestort en zo zichtbaar gemaakt.

Project.DWG : Michiel de Wit en Hein Jan Geerdink (voor het ontwerp van het object) en Michiel de Wit en kunstenaar Filip Jonker (voor de artistieke input en de begeleiding van de bouw).

Object op het monument Laag van Usselo in Het Rutbeek

Film ' Flintstones in Laag van Usselo' 

Film 'Flintstones in de Laag van Usselo' 

De filmopnames in diverse fasen van de bouw laten zien hoe Flintstones in de Laag van Usselo terecht kwamen.

Flintstones in de Laag van Usselo

Opdrachtgever: Gerrie Boers namens de gemeente Enschede.
Productie: Rob Nijland, Saxion Enschede.                               
Aan deze film hebben meegewerkt: Michiel de Wit en Filip Jonker (Loos), Bouwbedrijf Hulshof, Ad van de Kerkhof (Regio Twente), Hans Oude Rengerink (Het Oversticht), Sasja Schonewille (Saxion), Sander Baan (gemeente Enschede).