VUUR-STEEN

“Kijk, de jagers en verzamelaars zijn weer in het Kattenbos!"

In de nieuwbouwwijk Cascade in Enschede-Oost ligt het archeologisch monument VUUR-STEEN. Het is een vindplaats met resten van jagers en verzamelaars uit de middensteentijd, ofwel het mesolithicum.

Kunstwerk

De plek is omgetoverd tot een beleefplek waar kinderen spelenderwijs over het stenen tijdperk kunnen leren. Kunstenaar Paul de Kort heeft de ondergrondse vindplaats boven de grond zichtbaar en daardoor beleefbaar gemaakt met het kunstwerk VUUR-STEEN. De officiële presentatie van VUUR-STEEN vindt plaats op 10 december 2013 in aanwezigheid van wethouder Jeroen Hatenboer.

De inrichting van de belevingsplek is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie Overijssel. 

Locatie beleefplek VUUR-STEEN: 

Kattenbos, hoek Sleutelweg-Vuurjuffer.