De aanleiding

Het gebied aan de Sprakelweg, met in de bodem de verwachte resten van meerdere erven Sprakel,  is bestemd voor woningbouw. Het laatste erve Sprakel is direct na de Duitse inval in WO11 afgebroken. Door de uitbreiding van het vliegveld moest de boer op erve Sprakel binnen drie weken het boeltje pakken en het bedrijf verplaatsen. 

Na de archeologische opgraving zijn de restanten van het  erf verplaatst. Het erf en het verhaal is zichtbaar en beleefbaar gemaakt op een nieuwe locatie in het Vaneker. Met het inrichten van de belevingsplek dragen de culturele waarden bij aan de ruimtelijke en sociale kwaliteit van het gebied.

restanten van een put

restanten van een pad met keien

Een oude eik op het erf verplaatstVoor de liefhebbers hier in te zien: het archeologisch onderzoeksrapport "Opgraving Erve Sprakel: een historische boerderij"; met sporenlijst, artefactelijst en kaartbijlage (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 2010).

PDFopgraving-erve-sprakel.pdf

PDFopgraving-erve-sprakel-sporenlijst.pdf

PDFopgraving-erve-sprakel-artefactelijst.pdf

PDFopgraving-erve-sprakel-kaart.pdf