Ontwerp kunstwerk

Kunstenaar Jeroen van Westen en landschapsarchitect Piet Ziel (van Royal Haskoning) hebben in december 2009 een eerste versie van het ontwerp belevingsplek Erve Sprakel gemaakt. De bewoners zijn bij het ontwerp en de gebiedsontwikkeling betrokken. Het blijvend verzet in de omgeving tegen verleggen van de Vanekerbeek en de padenstructuur van Rondje Enschede waren reden dat er nog een tweede en vervolgens een definitief ontwerp van Jeroen van Westen en Henk Visscher kwam. In het definitieve ontwerp wordt de zwerftocht van het erf naar de nieuwe locatie fysiek begeleid door zandstenen voorzien van Twentse woorden.

Ontwerpsessies

De omwonenden, leden van Dorpsraad Lonneker en leden van de SHSE-L zijn betrokken bij het ontwerpproces. De sessies zijn georganiseerd in kinderboerderij Noord. In het eerste ontwerp “Nabuurschap” was de kinderboerderij het nieuwe erf en de verplaatste resten van erve Sprakel het oude erf. Er was in het ontwerp een verbinding opgenomen tussen de kinderboerderij en belevingsplek.

ontwerpsessie

ontwerpsessie spoor mijlpalen

ontwerpsessie zwerf erf-t sprakel 2-2013

ontwerpsessiep ter plaatse

Zandsteenroute

In het laatste ontwerp “Zwerf Erf ’t Sprakel” is een verbinding gemaakt tussen plaats van opgraving en de nieuwe locatie met de resten van de opgraving. Langs de route zijn resten zandstenen met Twentse woorden geplaatst.
De zandstenen zijn bewerkt door Steenatelier Eibergen.

zandsteen graveren

gegraveerde zandsteen met de naam: De Klaamp

Uitvoering ontwerp

De aannemer TWW Oldenzaal en kunstenaar Jeroen van Westen hebben met de resten de belevingsplek ingericht. Op de deel is nu een grote tafel geplaatst als symbool voor noaberschap. Tafel en put zijn gemaakt door de firma Morsink. De gemeente Enschede heeft de inrichting afgerond met het plaatsen van een eikenboom en fruitbomen.

In het voorjaar is de belevingsplek ontsloten door de aanleg van een nieuw deel van Rondje Enschede in Noord.

Kraanwagen met grote buis voor het maken van de put

kraanwagen, metalen tavel word vast geboord aan de grond

stratenmaker bezig met klinkertjes pad te maken

stratenmaker bezig met afwerken zijkant van het pad

stratenmaker bezig met het inharken zijkant pad

Twee mannen bezig met het maken van hoge put tegen eizren pijp