Waar je wieg staat, mag niet je kansen bepalen

25 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
5 jongeren die de handen omhoog houden

Gelijke kansen voor kinderen en jongeren vragen om een ongelijke aanpak. De komende jaren wordt daarom extra geld geïnvesteerd op plekken waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in “plusarrangementen” voor groepen leerlingen die extra steun kunnen gebruiken.

Belangrijk is ook om het beste personeel in te zetten op scholen waar dat het hardst nodig is. 

Dat hebben de gemeente Enschede en onderwijspartners afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Die vormt de leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en onderwijs- en kinderopvanginstellingen in de periode 2023-2026. Het college van B en W gaf dinsdag 24 januari groen licht voor dit plan. 

Groepsgerichte aanpak

Bij een plusarrangement spreken scholen en/of kinderopvanginstellingen met de gemeente af op welke plekken iets extra’s nodig is en hoe ze daarin willen voorzien. Dat gebeurt aan de hand van een school-klas-kind-analyse. Het gaat hier om een groepsgerichte aanpak voor leerlingen en ouders/opvoeders die in een vergelijkbare situatie zitten. Voorbeelden van plusarrangementen zijn de al bestaande Onderwijs Jeugdhulparrangementen, waarbij jeugdhulp op scholen zelf is georganiseerd, en de ‘huiskamers’ waar de jeugd na schooltijd terecht kan. 

Deze investeringen in het onderwijs moeten bijdragen aan gelijke(re) kansen voor kinderen. Bestrijding van kansenongelijkheid heeft prioriteit bij het gemeentebestuur. Dat wil een trendbreuk bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2019 het initiatief genomen. 

Enschede hoort tot een van de gemeenten waar je de minste kans hebt om armoede achter je te laten. Een op de 5 kinderen groeit op in een gezin dat minder stimulerend en/of veilig is. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bedroeg het risico op een onderwijsachterstand in Enschede in 2020 20 procent. In gemeenten met een vergelijkbare omvang was dat 15 procent. 

Niet afkomst, maar toekomst telt

Wethouder Jurgen van Houdt van onderwijs reageert: “Waar je wieg staat, mag niet langer bepalend zijn voor de kansen die je hebt in het leven. Niet je afkomst, maar de toekomst telt. Het is enorm belangrijk om tot een trendbreuk te komen. Tegelijkertijd; investeren in gelijke kansen is een kwestie van lange adem. Effecten zijn niet altijd op korte termijn meetbaar of zichtbaar. Daarom moeten we koersvast blijven. Dat zijn we aan onze kinderen verplicht. Zij zijn de toekomst van onze stad.”

Per school wordt bekeken wat er nodig is om leerlingen meer kansen te geven. Aan de hand daarvan worden de plannen verder uitgewerkt. “We willen inspelen op de behoefte die er is. Die kan per school verschillen. Investeren in kansengelijkheid vraagt om maatwerk. Fijn dat we deze afspraken hebben kunnen maken met de gemeente. Ze zijn het resultaat van de bijzondere samenwerking die we sinds een aantal jaren hebben”, zegt Marc Nij Bijvank namens het gezamenlijk bestuurlijk overleg tussen basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang, middelbaar beroepsonderwijs en de gemeente.