Extra markten

Regelmatig worden er extra markten georganiseerd, zoals op of rond (Duitse) feestdagen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het wel/niet doorgaan van een extra markt.

Extra warenmarkten vinden enkel plaats op het Van Heekplein. Deze extra warenmarkten kunnen worden gehouden op: Goede Vrijdag, 1 mei, Sacramentsdag, 3 oktober, 1 november, de zondag voor eerste kerstdag.

Tijdens extra warenmarkten geldt als uitgangspunt dat:

  • voor de plaats van de marktkramen geldt de indeling zoals deze geldt tijdens de zaterdagmarkt wordt gehanteerd;
  • marktondernemers die vergunning hebben verkregen voor reguliere warenmarkten op het Van Heekplein, genieten bij inschrijving voor een extra markt voorrang. Deze vervalt drie weken voordat deze markt plaats vindt.
  • voor de extra markten geldt geen branchering.
     

Dit jaar zijn er extra markten gepland op:   

  • 30 maart 2018 Goede vrijdag (Verlopen)
  • 1 Mei 2018  (Geen extra markt i.v.m. reguliere dinsdagmarkt)                                     
  • 31 mei 2018 Sacrament dag (Klik om aan te melden)
  • 3 oktober 2018 (Aanmelding volgt)
  • 1 november 2018 (Aanmelding volgt)