Extra markten

  Dit jaar zijn er extra markten gepland op:

  • Vrijdag 19 april 2019
  • Woensdag 1 mei 2019
  • Donderdag 20 juni 2019
  • Donderdag 3 oktober 2019
  • Vrijdag 1 november 2019

  Regelmatig worden er extra markten georganiseerd, zoals op of rond (Duitse) feestdagen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het wel/niet doorgaan van een extra markt.

  Extra warenmarkten vinden enkel plaats op het Van Heekplein. Deze extra warenmarkten kunnen worden gehouden op: Goede Vrijdag, 1 mei, Sacramentsdag, 3 oktober, 1 november, de zondag voor eerste kerstdag.

  Uitgangspunten

  • voor de plaats van de marktkramen geldt de indeling zoals deze geldt tijdens de zaterdagmarkt wordt gehanteerd;
  • marktondernemers die vergunning hebben verkregen voor reguliere warenmarkten op het Van Heekplein, genieten bij inschrijving voor een extra markt voorrang. Deze vervalt drie weken voordat deze markt plaats vindt.
  • voor de extra markten geldt geen branchering.