Plaats tijdens evenementen

Op verzoek van de CVAH kunnen marktondernemers die belangstelling hebben voor een plaats tijdens een bepaald evenement in de binnenstad zich aanmelden bij Enschede Promotie. Zij brengt deze ondernemers in contact met de organisatie van het evenement.

Het aanmelden bij Enschede Promotie geeft geen garantie op een plaats. Dit wordt primair door de organisatie van het evenement bepaald.