Wat is de Motiemarkt?

De Motiemarkt is een initiatief van de gemeenteraad dat u als stads- en dorpsgenoot in staat stelt om ideeën te presenteren aan de raadsleden en zo steun te verwerven. Heeft u een idee dat de stad, de wijk, uw buurt of de dorpskernen beter, mooier, slimmer, socialer, veiliger, interessanter, groener, milieuvriendelijker of levendiger maakt? Of heeft u een idee om de gevolgen van de bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen? Reserveer dan een kraam op de Motiemarkt en overtuig de raadsleden van uw idee.

De Motiemarkt is eenvoudig van opzet: iedere aangemelde idee-drager krijgt een plekje (kraam) toegewezen op de Motiemarkt en dan is het aan u om de aandacht en interesse te wekken van de raadsleden en hen te overtuigen van uw idee. Samen met één of meer politieke partijen kunt u dan een motie opstellen die in de gemeenteraad in stemming kan worden gebracht.

De Motiemarkt betekent minimaal de kans om uw idee, probleem, initiatief onder de aandacht te brengen van de raadsleden en wellicht ook om de raad hierover te laten discussiëren en besluiten. Dát is nog eens invloed!