Waterberging Oldenzaalsestraat

In het voorjaar van 2018 wordt gestart met werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Via deze pagina kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het project.

Wat is het probleem

Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last gaat ondervinden van forse kortstondige regenbuien. Ook eerder gebeurde dat al, bekijk bijvoorbeeld dit filmpje over Wateroverlast in 2010. Of deze: Binnenstad Enschede de Heurne overspoeld met regen

Als gemeente Enschede zien wij het als onze taak om te zorgen voor een goede riolering die deze hevige regenbuien kan opvangen zonder dat de straten blank komen te staan. Op die manier blijft het veilig voor iedereen en wordt waterschade aan panden en straten voorkomen.

Waarom de Oldenzaalsestraat en omgeving

Ook bij de Oldenzaalsestraat en de directe omgeving speelt deze problematiek. Om de wateroverlast aan te pakken, heeft de gemeente Enschede gekozen om een waterberging onder- en bovengronds aan te leggen in de Oldenzaalsestraat tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945. Hiervoor moet dit deel van de Oldenzaalsestraat opnieuw worden ingericht. Dat biedt tegelijkertijd ook kansen om de verkeersveiligheid en de kwaliteit te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt hiermee ook de entree naar de binnenstad vanaf deze zijde aantrekkelijker.

Bovendien wordt met de herinrichting dit deel van de stad meer duurzaam en klimaatbestendig, wat aansluit bij onze ambities als klimaatadaptieve stad. 

De oplossing

Er worden twee maatregelen genomen: 

  • Allereerst wordt er een lange diepe buis onder de Oldenzaalsestraat aangelegd om de capaciteit van de wateropvang behoorlijk te vergroten.
  • Daarnaast wordt er met de aanleg van een groenstrook - inclusief wadi’s - voor gezorgd dat het oppervlakte minder verhard is. Daardoor wordt ook de afvoer van het water verbeterd. Klinkt technisch, maar het geeft de Oldenzaalsestraat een enorme groene boost. 

Bekijk hier een animatie (kaartmateriaal) van de huidige situatie met extreme neerslag in de Oldenzaalsestraat. Benieuwd naar de situatie nadat de waterberging onder- en bovengronds is aangebracht? Bekijk dan deze animatie

Deze animatie toont in 3D hoe de Oldenzaalsestraat er straks uit komt te zien en deze animatie laat de straat in vogelvlucht zien tijdens regen (gemaakt door 3DVisuals).

PDFOldenzaalsestraat voorlopig ontwerp.pdf

Hoe pakken we het aan

Hieronder vind je overige informatie die wellicht nuttig kunnen zijn. Bovendien houden we u via deze webpagina op de hoogte over alle ontwikkelingen die spelen met betrekking tot de groene linie Oldenzaalsestraat. Meer info over bereikbaarheid volgt in een later stadium. We proberen om de overlast tot een minimum te beperken door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Ruim voor de start van de werkzaamheden informeren wij u  via deze webpagina over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

 

PDFOldenzaalsestraat impressies van eindresultaat.pdf

Oldenzaalsestraat in de media