Wederopbloei na corona: krijg subsidie voor uw idee

Ook Enschede heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente heeft een fonds opgericht om uw straat, wijk, buurt of dorp na corona sterker te maken. Dit fonds heet Wederopbloei. Met een goed idee of voorstel kon u tot 1 september 2022 subsidie aanvragen. De laatste aanvraagronde is inmiddels gesloten.

Voorwaarden

De voorwaarden die golden voor een aanvraag:

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U woont in Enschede, of uw bedrijf is in Enschede
 • U bent actief in Enschede en kunt dit bewijzen
 • Uw idee versterkt de economie en de samenleving van Enschede na corona
 • Uw idee komt niet in aanmerking voor andere gemeentelijke subsidies
 • U heeft niet eerder een subsidie gekregen van de gemeente
 • Uw idee heeft niet te maken met kosten of gemiste inkomsten door corona
 • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt vinden plaats in 2022 en 2023

Wat moet u weten

Er is € 600.000 beschikbaar voor de ondersteuning van ideeën en voorstellen. Personen konden maximaal € 25.000 aanvragen, organisaties maximaal € 50.000.

Aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit deze stappen:

 1. Vul het digitale aanvraagformulier in.
 2. Als uw idee aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een bericht.
 3. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de stadsjury. De stadsjury beslist of u uw idee mag komen toelichten.
 4. Als u geselecteerd wordt, komt u uw idee toelichten.
 5. De gemeente besluit of u subsidie krijgt. U krijgt bericht over de uitslag.
 6. U kunt het idee uitvoeren.
 7. U deelt uw ervaringen, bijvoorbeeld door een interview dat als nieuwsbericht op de website van de gemeente komt.

Contact

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar wederopbloei@enschede.nl.

Stadsjury

Om het fonds Wederopbloei zo veel mogelijk van en voor de stad te laten zijn, beoordeelt een stadsjury de ideeën en voorstellen. De stadsjury bestaat uit leden die betrokken zijn bij de Enschedese samenleving. De leden van de stadsjury: 

 • Herkennen ondernemerschap dat gericht is op maatschappelijk impact 
 • Kennen de stad, haar kracht en haar problematiek 
 • Herkennen lef, energie en hebben een neusje voor innovatie 
 • Zijn neutraal en onafhankelijk
 • Zijn in staat veel informatie in korte tijd te verwerken 
 • Zijn communicatief vaardig en in staat naar een gezamenlijk advies toe te werken

Hoe de stadsjury te werk gaat

Omdat een stadsjury nieuw is in Enschede starten we met een groep juryleden die met ons samen bouwt aan een fijne werkwijze en aanpak. De gemeente begeleidt en ondersteunt de stadsjury. De stadsjury:

 • Neemt kennis van ieder idee dat door de voorselectie is gekomen
 • Selecteert de ideeën die de stad het meest doen opbloeien  
 • Is erbij als de indieners hun ideeën toelichten
 • Bepaalt welke ideeën een bijdrage verdienen en adviseert burgemeester en wethouders hierover 

De stadsjury bestaat uit:

 • Achmed Taouil
 • Annemarie Veneman
 • Bennie Beuvink
 • Femke Nijboer
 • Gemma Boon
 • Marc Leeuw
 • Marck Harmes
 • Moniek Otten
 • Renate Klokman
 • Wouter Muller