Wegwerkzaamheden Deurningerstraat-singels

Van 20 juni tot en met 29 juli gaat de gemeente het kruispunt Deurningerstraat-Boddenkampsingel-Lasondersingel herinrichten. De gemeente zorgt ervoor dat de doorstroming van verkeer in het gebied verbetert en dat de bomen aan de Lasondersingel blijven staan.

Wat er gaat veranderen

Komend vanaf de Lasondersingel wordt een extra opstelvak en invoegstrook aangelegd voor doorgaand verkeer. Auto’s kunnen straks tweebaans het kruispunt oversteken. Om ruimte vrij te maken voor dit opstelvak wordt een aantal parkeervakken weggehaald. Hierdoor kunnen de bomen langs de weg blijven staan.

In de Boddenkampsingel wordt een extra detectielus in het wegdek aangebracht. Hierdoor wordt het verkeerslicht beter afgesteld op de verkeersdrukte. Hierdoor verbetert de doorstroming van verkeer.

Het autoverkeer komend vanaf de Lasonderstraat en de Kottendijk kan straks alleen nog rechts afslaan. Alleen fietsers kunnen de Singel nog oversteken. Dit is goed voor de doorstroming omdat auto’s op de Singel gelijkmatiger kunnen blijven doorrijden en niet verstoord worden. Bovendien wordt het veiliger voor fietsers. Fietsers kunnen straks ook vanaf de Lonnekerspoorlaan zonder verkeerslichten oversteken naar de Lasonderstraat.  

Op een later moment gaan we de doorstroming op de Deurningerstraat verbeteren. Dit combineren we dan met groot onderhoud aan kabels en leidingen en een herinrichting van de Deurningerstraat. De gemeente vindt dat het verbeteren van de doorstroming op de Singel zo belangrijk is dat de huidige werkzaamheden hier niet op kunnen wachten.

We vervangen het bestaande wegdek voor nieuw asfalt. Zo beperken we het aantal wegwerkzaamheden in Enschede.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden aan het kruispunt Deurningerstraat-Singels duren van 20 juni tot en met 29 juli. We voeren de werkzaamheden uit rond de bouwvak omdat het dan vaak rustiger is op de weg. Bovendien is de kans op goed weer groter waardoor de werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden. Om de overlast te beperken voert de gemeente de werkzaamheden in fases uit. Woningen blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. 

  • Fase 1: Noordelijke rijbaan, Lasondersingel en Boddenkampsingel, met uitzondering van de kruising Deurningerstraat. Het verkeer kan zo lang als mogelijk nog gebruik maken van de Deurningerstraat
  • Fase 1a: Aan het eind van fase 1, enkele dagen, afsluiting noordelijke rijbaan kruising singel met Deurningerstraat
  • Fase 2: Zuidelijke rijbaan, Lasondersingel en Boddenkampsingel, met uitzondering van de kruising Deurningerstraat. Het verkeer kan zo lang als mogelijk nog gebruik maken van de Deurningerstraat
  • Fase 2a: Aan het eind van fase 2, enkele dagen, afsluiting zuidelijke rijbaan kruising singel met Deurningerstraat

Zodra de exacte datums bekend zijn, volgt hierover meer informatie. 

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Volg tijdens de werkzaamheden altijd de omleidingsroutes en voorkom extra overlast. 

Het ontwerp

Het ontwerp voor het nieuwe kruispunt staat vast. Bekijk het nieuwe ontwerp hier. 

PDFOntwerptekening.pdf

PDFBestekstekening.pdf

Meer informatie

  • Bekijk de Raadsbrief voor verdere toelichting over het besluit om het kruispunt Deurningerstraat-Singels aan te passen
  • Samen met de wijk werkt de gemeente aan een betere verkeerssituatie in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Denk mee over het verkeer in Noordwest-Enschede
  • De gemeente gaat samen met de wijkraad Lasonder-Zeggelt bezig met een wijkverkeersplan voor de wijken Lasonder en Zeggelt. Ook hier wordt samen met de buurt gewerkt aan mogelijke oplossingen om de leefbaarheid te verbeteren. Informatie over deze samenwerking volgt
  • Benieuwd hoe de gemeente de doorstroming in de stad de komende jaren nog meer gaat verbeteren? Bekijk de Mobiliteitsvisie

Contact

Neem voor vragen en verdere toelichting contact op met projectleider Gerrit Averesch via: