Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleren, ondersteunen en versterken we samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee vergroten we, waar nodig, de zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs.

Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. We sluiten geen mensen uit wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking. We willen belemmeringen niet alleen individueel oplossen. Maar er als samenleving ook voor zorgen dat er geen belemmeringen meer zijn. Zo zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee.

In gesprek met de stad

De gemeente werkt aan een nieuw welzijnsbeleid, samen met inwoners en partners. Er zijn verschillende gespreksmomenten met inwoners en partners georganiseerd om ideeën te delen en input op te halen voor de invulling dit beleid:

Evaluatiegesprekken (Kennispunt) > april – mei

In april en mei vonden evaluatiegesprekken plaats met partners in de wijken over Nieuw Enschedees Welzijn, uitgevoerd door Kennispunt Twente.

Rondetafelgesprekken Festival der Verantwoording > mei

Tijdens het Festival der Verantwoording startte de gemeente een dialoog over de kwaliteit en voortgang in het sociaal domein met partners, professionals en inwoners in de stad. Nieuw Enschedees Welzijn was één van de thema’s.

Verslagen rondetafelgesprekken ‘Nieuw Enschedees Welzijn’ op 26 mei 2016.

Online peiling over (welzijns)werk in Enschede > juli

Enschede kent veel welzijnsactiviteiten en voorzieningen die vrij toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van kan maken. In een online peiling gingen we dieper in op deze welzijnsactiviteiten en voorzieningen. Bekijk de factsheet peiling welzijnswerk met de highlights van de resultaten.

Inspiratiesessie Nieuw Enschedees Welzijn > september

Op 6 september 2016 vond er een inspiratiesessie plaats over Nieuw Enschedees Welzijn, in het Vestzaktheater in Enschede. Zes inspirators op het gebied van welzijn gingen met elkaar in discussie over de bijdrage van welzijn(swerk) aan een inclusieve samenleving. De 60 deelnemers, bestaande uit professionals van welzijns- en zorginstellingen, wijkteams, inwoners, gemeente en raadsleden namen actief deel. Bekijk het verslag van de inspiratiesessie.

Verdiepende gesprekken o.b.v. uitkomsten online peiling > september/oktober

In september en oktober vinden er verdiepende gesprekken plaats met inwoners en partners, o.b.v. de uitkomsten van de online peiling.

Meer informatie over Nieuw Enschedees Welzijn

Lees dan ook de informatiekaart 'In gesprek over Nieuw Enschedees Welzijn':

Informatiekaart 'In gesprek over Nieuw Enschedees Welzijn'

Vragen?

Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.