Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleren, ondersteunen en versterken we samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee vergroten we, waar nodig, de zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs.

Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. We sluiten geen mensen uit wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking. We willen belemmeringen niet alleen individueel oplossen. Maar er als samenleving ook voor zorgen dat er geen belemmeringen meer zijn. Zo zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee.

In gesprek met de stad

De gemeente werkt aan het herinrichten van het welzijnsbeleid. Zodat welzijnswerk nog beter voldoet aan de vraag van inwoners en aan de samenstelling van de wijk. En meer invulling geeft aan wat inwoners zelf en samen kunnen en willen. Zoals u wellicht weet hebben er de afgelopen maanden diverse gesprekken plaatsgevonden met inwoners, partners en professionals. Om ideeën te delen en input op te halen voor de invulling van het beleid. Hieronder vindt u een overzicht van deze momenten met bijbehorende uitkomsten, aan de hand van vier fasen.

1. Inventariseren

  • In april/mei vonden er evaluatiegesprekken plaats met partners in de wijken over welzijn in Enschede, uitgevoerd door Kennispunt Twente. 
  • In mei startte de gemeente een dialoog over kwaliteit en voortgang in het sociaal domein met inwoners en partners, in het kader van het Festival der Verantwoording. Nieuw Enschedees Welzijn was één van de thema's. Bekijk de verslagen van de rondetafelgesprekken.
  • In juli hebben we een online peiling uitgezet onder inwoners en partners over welzijnsvoorzieningen in de stad. Maar liefst 1230 inwoners en 113 partners namen deel. Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk de factsheet met de highlights van het onderzoek. Daarnaast hebben er in de zomermaanden meerdere face-to-face gesprekken met inwoners plaatsgevonden in de stadsdelen.

2. Inspireren

Op 6 september 2016 vond er een inspiratiesessie plaats over Nieuw Enschedees Welzijn, in het Vestzaktheater in Enschede. Zes inspirators op het gebied van welzijn gingen met elkaar in discussie over de bijdrage van welzijn(swerk) aan een inclusieve samenleving. De 60 deelnemers, bestaande uit professionals van welzijns- en zorginstellingen, wijkteams, inwoners, gemeente en raadsleden namen actief deel. Bekijk het verslag van de inspiratiesessie.

3. Verdiepen

In september en oktober vinden er verdiepende gesprekken over welzijn plaats met inwoners en partners. De deelnemers hebben tijdens eerdere sessies aangegeven graag door te willen spreken over bepaalde thema's. 

4. Commitment

Het laatste gesprek over Nieuw Enschedees Welzijn vindt plaats op 25 oktober tijdens de commitmentsessie. Tijdens deze sessie worden de uitkomsten van de gespreksmomenten en de pijlers voor het welzijnsbeleid gedeeld. Met als doel: commitment op de nieuwe pijlers, waar we samen de komende jaren invulling aan geven.

5. Nota Nieuw Enschedees Welzijn naar de raad

Op 19 december is de nota Nieuw Enschedees Welzijn ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft vervolgens ingestemd met de nota

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan deze website (www.enschede.nl/welzijn053) in de gaten.

Vragen?

Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.