Vouchers voor onderwijsbegeleiding aanvragen

Alle Enschedese jongeren van 10 tot 18 jaar moeten onderwijsbegeleiding kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp op school of bij het maken van huiswerk. Hieronder staat informatie voor je ouders over wat kan en hoe ze het kunnen aanvragen.

Elke Enschedese jongere moet onderwijsbegeleiding of bijles kunnen krijgen als dat nodig is. Ook als voor ouders deze extra kosten te hoog zijn. Bijvoorbeeld als de school aangeeft dat de schoolresultaten lager zijn dan wat ze van een leerling mogen verwachten. Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voor wie

Aanvragen kan als het inkomen van de ouders lager is dan € 1.550,- netto per maand. De intern begeleider (IB-er) of een andere professional van de school geeft aan dat uw kind in aanmerking komt voor onderwijsbegeleiding. Ouders of verzorgers kunnen hier ook zelf contact over opnemen met de IB-er.

Hoe werkt het

De voucher voor onderwijsbegeleiding is maximaal € 600,- per leerling, per schooljaar. De ouder(s), de leerling en de school besluiten samen dat het goed is om een aanvraag voor onderwijsbegeleiding in te dienen. Na de aanvraag beoordeelt de gemeente deze aanvraag. U komt in aanmerking als uw inkomen lager is dan € 1.550,- netto per maand en zolang het budget voor onderwijsbegeleiding niet op is. U krijgt van ons een brief waarin staat of uw aanvraag is toegekend of is afgewezen.

Aanvragen

In de folder Informatie en aanvraag subsidie onderwijsbegeleiding (pdf) leest u hoe u de subsidie aanvraagt. Ook vindt u hierin het aanvraagformulier.

PDFinformatie-en-aanvraag-subsidie-onderwijsbegeleiding.pdf

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Mail uw vraag dan naar ewsbsecretariaat@enschede.nl.