Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Cliëntenraad Werk & Inkomen

De Cliëntenraad Werk en Inkomen bestaat uit 6 leden en heeft een onafhankelijke voorzitter. Een ambtelijke secretaris en een beleidsmedewerker van het programma Economie, Werk en Onderwijs ondersteunen de Cliëntenraad Werk en Inkomen.
De benoeming van de leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen gebeurt door het College van B&W op voordracht van de voorzitter van de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Daarbij wordt gekeken naar deskundigheid en ervaring van de kandidaten en hun betrokkenheid bij de positie van mensen die een beroep doen op de Participatiewet.