Wie zijn wij?

De leden van de cliëntenraad Werk & Inkomen

Mevr. J. (Ans) Rotting, voorzitter

Dhr. W. (Wouter) Muller, vice-voorzitter

Dhr. K. (Klaas) Roorda, lid

Mevr. M. (Marianne) Witvoet, lid

Dhr. P. (Paul) van Wijk, lid

Mevr. C. (Coloma) Ebbes-Mayol Trapero, beleidsadviseur (vanuit de gemeente Enschede)

Mevr. M.H. (Marianne) Coppolecchia, ambtelijk secretaris (vanuit de gemeente Enschede)