Wie zijn wij?

De leden van de cliëntenraad Werk & Inkomen

Mevr. J. (Ans) Rotting, voorzitter

Dhr. W. (Wouter) Muller, vicevoorzitter

Dhr. K. (Klaas) Roorda, lid

Mevr. M. (Marianne) Witvoet, lid

Dhr. P. (Paul) van Wijk, lid

Mevr. C. (Coloma) Ebbes-Mayol Trapero, beleidsadviseur (vanuit de gemeente Enschede)

Mevr. M.H. (Marianne) Coppolecchia, ambtelijk secretaris (vanuit de gemeente Enschede)