Colofon

Detamagazine is het personeelsblad van detacheringen Enschede en verschijnt één keer per kwartaal. Dit magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kom je toch iets tegen waarop je wilt reageren, geef dit dan door aan de redactie via detachering@enschede.nl

Redactie: Jan Buitinga, Elise Oonk, Lisette Put en Willem Veenstra.

Vormgeving en drukwerk: Ctrl-P Hengelo

Met dank aan collega’s deta en DCW en anderen voor teksten, interviews en fotografie.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over artikelen in dit magazine of wil je zelf een onderwerp aandragen? Geef dit dan door aan je detabegeleider of stuur een e-mail naar detachering@enschede.nl.