Colofon

De nieuwsbrief van afdeling Detacheringen verschijnt 1 keer per kwartaal. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wat er bij afdelingen detacheringen gebeurt. Verspreid deze nieuwsbrief gerust verder. Wij zullen nooit jouw e-mailadres met derden delen.

Je ontvangt de digitale nieuwsbrief op het emailadres waarmee je in ons bestand staat. Als wij geen emailadres van je hebben opgenomen in het personeelsbestand zullen wij je de nieuwsbrief per post toezenden. Wens je de nieuwsbrief op een andere wijze te ontvangen, dan verzoeken wij je dit door te geven aan jouw detacheringsbegeleider of te mailen naar detachering@enschede.nl .

Redactie nieuwsbrief en website:
Elise Oonk :    e.oonk@enschede.nl   
Willem Veenstra :    w.veenstra@enschede.nl 
Lisette Put    :    l.put@enschede.nl

Jan Buitinga (PZ) levert als gastredacteur bijdrages t.b.v. de nieuwsbrief en/of website.
Bezoekadres: Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede
Postadres: Postbus 20, 7500 AA  Enschede. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Websiteadres Gemeente Enschede: https://www.enschede.nl/detachering

Afdeling Detacheringen :

een afdeling van het programma  Economie, Werk en Onderwijs  van de gemeente Enschede,  geeft uitvoer  aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en  plaatst SW medewerkers vanuit het gemeentelijk beleid “de werkgever op kop" zo passend, duurzaam en regulier mogelijk bij werkgevers. De afdeling Detacheringen draagt bij aan: goed werkgeverschap en het zo optimaal mogelijk detacheren van medewerkers.