Personeelszaken (PZ)

De afdeling Personeelszaken biedt service op personeelsgebied aan medewerkers en leidinggevenden van DCW/Detacheringen gemeente Enschede.

Personeelszaken wordt gevormd door de personeelsadministratie, de loonadministratie, de (senior) personeelsadviseurs, de bedrijfsmaatschappelijk werker en het OR secretariaat.

De personeelsadministratie zorgt er voor dat alle veranderingen zoals loonwijzigingen, functiewijzigingen, adreswijzigingen etc. van alle medewerkers goed worden bijgehouden in de digitale personeelsdossiers. En voor al die mutaties verzorgt de personeelsadministratie ook de brieven die daarna verzonden moeten worden. Verder zorgen de medewerkers van deze afdeling voor de juiste uitvoering van allerlei regelingen, zoals o.a. fiets-privé, pc-privé, en pensioenregelingen. De loonadministratie zorgt ervoor dat het salaris op tijd wordt overgemaakt.

De personeelsadviseurs ondersteunen leidinggevenden en medewerkers bij het uitvoeren van het afgesproken (personeels)beleid en CAO. Dat kan gaan over een promotie of een verbetertraject, maar ook over een ontslagzaak of een conflict. De personeelsadviseurs hebben ook een belangrijke rol bij de verzuimbegeleiding. Samen met de Arbodienst, leidinggevende en UZW-team bespreken ze hoe een zieke medewerker zo goed mogelijk begeleid kan worden naar werkhervatting of bijvoorbeeld naar beëindiging wegens blijvende arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) heeft vooral aandacht voor zaken die buiten het werk mis kunnen gaan. De BMW kan ondersteunen bij het helpen inschakelen van een begeleidende instantie tot het adviseren bij financiële problemen.

Het OR secretariaat ondersteunt de ondernemingsraad op administratief gebied.

Personeelszaken wil al deze vele taken op een deskundige en zorgvuldige manier uitvoeren. Hopelijk ervaart u dat ook zo. Als dat anders is, horen we dat graag. Want alleen zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog houden en verbeteren!